Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens budgetunderlag för 2016-2018

Konstnärsnämndens budgetunderlag för 2016-2018

2015-03-06
Konstnärsnämnden har från 2014 genom en ny instruktion fått ett förstärkt uppdrag att främja konstnärernas förutsättningar för det konstnärliga skapandet inom alla konstområden. Främjandearbetet innebär mer egendriven verksamhet inom myndigheten vilket även speglas i budgetunderlaget.
Myndigheten vill främja ett regionalt behov av dialog runt former för en stärkt konstnärspolitik nationellt och i samband med Kultursamverkansmodellen. Konstnärsnämndens erfarenhet av att som pilotmyndighet arbeta med jämställdhetsintegrering ska föras vidare till andra myndigheter med liknande verksamhet inom kulturområdet. 

Konstnärsnämnden arbetar för att vara en nationell aktör i fråga om att främja residensutveckling nationellt i samverkan med regionala, kommunala, organisationer och konstnärsdrivna aktörer. Myndigheten stärker sitt arbete med att främja konstnärernas förutsättningar för konstnärligt skapande genom att värna konstnärlig frihet och ett inomkonstnärligt kvalificerat samtal över konstområdesgränserna.

Konstnärsnämnden genomför en ny omfattande undersökning av konstnärernas ekonomiska villkor för att förnya materialet från de undersökningar som genomfördes 2007-2008. Webbsidan Konstnärsguiden kompletteras med information för konstnärer som arbetar över nationsgränser och under perioden även information för utländska konstnärer som vill arbeta i Sverige.

Konstnärsnämnden bör arbeta för att främja och stärka konstnärspolitiska strukturer i länder med begränsad yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom att skapa synergier mellan konstnärs- och biståndspolitik i samverkan med biståndsmyndigheten och/eller organisationer inom den civila sektorn.
Konstnärsnämnden har uppmärksammat att konstnärernas möjligheter till mer långvariga anställningar försvinner, vilket begränsar utrymmet för ett fritt konstnärligt utvecklingsarbete drivet av konstnärerna själva. Därför behöver myndighetens riktade medel inom stipendie- och bidragsgivningen stärkas. Konstnärsnämndens fördelning av stipendier och bidrag präglas allt mer av mångfald avseende genrer och de sökandes kulturella bakgrund. Det är ett arbete som leder till att nya grupper får del av stödet.

Konstnärsnämnden bedömer att internationaliseringen av svenskt kulturliv fortsatt bör prioriteras och den interkulturella dialogen stärkas och att de enskilda konstnärernas egna kontakter, nätverk och utbyten fokuseras.

Konstnärsnämndens förvaltningsmedel behöver stärkas för att möjliggöra den utökade verksamheten, genomföra de samlade regeringsuppdragen, för att behålla och stärka kvaliteten i stipendie- och bidragsgivningen samt uppfylla de skärpta krav som ställs på digitalisering av dokument- och arkivhantering. 

Lagga ner budgetunderlaget här >> (pdf)
 
Uppdaterad: 2015-03-16 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se