Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatt och deklaration / Skatter / Moms / Blandad verksamhet

Blandad verksamhet

Det är vanligt, bland konstnärer, att man har så kallad blandad verksamhet när det gäller momsen. Det innebär att du har både momsbelagd och momsfri försäljning i ditt företag.

Här är några exempel på blandad verksamhet:

  • En keramiker gör både bruksföremål (momsbelagt) och konstverk (momsfritt, såvida keramikern inte frivilligt redovisar moms på konstverken).
  • En musiker som gör både skivinspelningar (momsbelagt) och framför egna alster inför levande publik (momsfritt).
  • En bildkonstnär som både gör konstnärliga verk i med fotografisk teknik (momsbelagt) och med traditionell teknik (momsfritt).

Påverkar den ingående momsen

När du har blandad verksamhet påverkar detta rätten att lyfta den ingående momsen. Du får bara lyfta momsen på den del av inköpen som hör till den momsbelagda verksamheten. Du får inte lyfta momsen på inköp för den momsfria verksamheten.

Proportionering

Det vanligast är att man proportionerar den ingående momsen efter hur stor del av den totala omsättningen (försäljningen) som är momsbelagd.

En konstnär säljer momsfria konstverk för 180 000 kr och håller momsbelagda föreläsningar för 120 000 kr. Det innebär att den momsbelagda verksamheten är 40 % av den totala omsättningen. När konstnären köper något som hör till hela verksamheten får han eller hon lyfta 40 % av den ingående momsen. Resterande 60 % av den ingående momsen läggs till utgiften/kostnaden för inköpet.

Ett exempel: Konstnären köper en dator för 8 000 kr plus moms 2 000 kr. Han eller hon får lyfta 40 % x 2 000 = 800 kr i ingående moms. Kostnaden för datorn blir 8 000 + 60 % x 2 000 = 9 200 kr.

Man kan också proportionera efter något annat än omsättningen, exempelvis efter hur många timmar det man har köpt används i respektive verksamhet, men de flesta proportionerar efter omsättningen.

Dedikering

Är inköpet enbart för den momsfria verksamheten får ingen moms lyftas alls. Är inköpet enbart för den momsbelagda verksamheten får hela den ingående momsen lyftas. Och är inköpet för båda verksamheterna gör man en proportionering, se ovan.

Olika momssatser

Att ha en verksamhet där alla delar är momsbelagda, men med olika momssatser (6, 12 och 25 %), räknas inte som blandad verksamhet. I en sådan verksamhet får all ingående moms lyftas.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se