Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärers ekonomiska och sociala villkor / Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar

Enligt regeringsuppdrag ska Konstnärsnämnden medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Konstnärsnämnden främjar och följer särskilt  konstnärerna, deras villkor och företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. Konstnärerna brukar beskrivas ingå en den skapande kreativa kärnan av de kulturella och kreativa näringarna.

I början av nästa år planeras en vägledande guide, Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma. skriften är tänkt att vara ett stöd till konstnärer som planerar att starta företag men också för dem som redan driver ett företag.

Uppdaterad: 2019-10-28 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se