Till Startsidan(AccessKey: 1)
Startpage /

International Music Programme

Purpose and objectives

The Swedish Arts Grants Committee's International Music Programme (KIM) aims to create, develop and deepen the composers contacts with foreign institutions, individual professional representative, such as agents, producers, critics, colleagues, audiences and markets and thereby contribute to the artistic development and improved employment and income opportunities.
The goal is to strengthen the artists own networks and opportunities to create their own sustainable international Contacts.


Updated: 2016-08-17 Tell a friend
Konstnärsnämndens Internationella musikprogram (KIM) syftar till att skapa, utveckla och fördjupa komponisternas kontakter med utländska institutioner, enskilda professionella företrädare som exempelvis agenter, producenter och kritiker, med kollegor, publik och marknader och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter.
Läs mer >>
 

 

  • Address: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Phone: 08 - 506 550 00
  • E-mail: info@konstnarsnamnden.se