Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut IKR 2 Musik 2015

Nya beslut av internationella bidrag på musikområdet


Foto: Yoanna TroellSousou Cissoko
2015-06-23
Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till resor och internationellt kulturutbyte för musiker och komponister inom musikkonsten. Vid årets andra fördelning beviljas 54 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 706 000 kronor.
De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och internationella turnéer.

Bland de konstnärer som fått bidrag finns till exempel musikern och komponisten Sousou Cissoko från Höör som får bidrag för resa till ett gästspel och musikaliskt utbyte på Shanghai World Music Festival i Kina, samt turné i övriga landet i samarbete med A.J. Jing och Visionary Consulting.

Den i Uppsala boende musikern Suranjana Ghosh får ett bidrag för att bjuda in den indiska artisten Kishore Ghosh för en arbetsvistelse som mynnar ut i att den svenska publiken erbjuds en fördjupad upplevelse av mötet mellan indisk rytm & musik och västerländska tongångar.

Komponisten Stefan Klaverdal från Ängelholm får bidrag för att under juni resa till Storbritannien och delta vid tre framföranden av "Den Lilla Vävoperan"Spitalfields festival i London.

Musikern Magnus Nilsson från Helsingborg erhåller ett bidrag till en resa i september för att uruppföra Anna-Lena Laurins dubbelkonsert The Bird Phoenix för fagott, saxofon och orkester i Mar del Plata Argentina.

Totalt har 173 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 3,3 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året behandlades sammanlagt 104 ansökningar.

Bidrag ges till utbyten med 21 olika länder på sex kontinenter.

En förteckning över beviljade bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; telefon (direkt) 08-506 550 79
 
Uppdaterad: 2015-06-23 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se