Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Översätta platser och konstruera landskap

Översätta platser och konstruera landskap

Datum: Fredag 28 augusti 2015.
Tid: 16.00-18.00 OBS! Efter kl 18 fortsättning på Slakthusateljéerna.
Plats: Konstnärsnämnden, Projektrummet.
Adress: Maria skolgata 83, Stockholm.
Språk: Engelska.
Gäster: Ari Allansson, My Lindh, Linus Lohmann, Litten Nystrøm, Stéphanie Solinas och Malin Pettersson Öberg.
Moderator: Jonatan Habib Engqvist
En presentation av ett konstnärsdrivet utbyte mellan Island, Frankrike och Sverige.

Vad är en plats och hur konstrueras dess bild? Hur påverkas vi av de ständiga förflyttningar och översättningar som pågår i dagens globaliserade värld? Och hur skulle konstnärer och kulturskapare vilja verka inom denna kontext om de själva kunde utforma sina roller och arbetssätt?

Med fokus på Island och bilden av Norden är detta exempel på frågeställningar som legat till grund för utbytet och samverkansprojektet Slakthusateljéerna + Air d’Islande. Samarbetet initierades under våren 2014 och har resulterat i en serie utbyten i form av arbetsvistelser, presentationer och samtal mellan konstnärer och självorganiserade plattformar i Sverige, Frankrike och på Island.

Med utgångspunkt i projektet arrangerar Iaspisprogrammet ett samtal och en screening av tre filmer som tillkommit under vistelserna. I samtalet presenteras konstnärernas arbetsmetoder i ett organiskt växande utbyte där deltagarnas befintliga internationella nätverk används som fundament för nya resor, möten, upplevelser, konstnärliga verk och kunskapsutbyten.

Samtalet kommer också att belysa gemensamma beröringspunkter i de deltagande konstnärernas verk, så som föreställningar om naturen och landskapet - såväl det yttre och fysiska som det inre och mentala – liksom kring det som är synligt eller döljer sig under ytan. Naturen och det ”övernaturliga” spelar en roll på Island, vars extrema landskap och klimatförutsättningar lämnar tydliga spår i samhällets organisering och i kulturen. Verken berör landskapet som konstruktion och som projektionsyta men knyter också an till den emblematiska bilden av Island och Norden och till hur platser och kulturell identitet betraktas och beskrivs. I samband med samtalet visas filmerna ”Journal of Earth Sciences” av Malin Pettersson Öberg, ”Nordiska panoraman, landskap No 1” av My Lindh, ”The Dept of the Soul” av Stéphanie Solinas samt bilddokumentation av Litten Nystrøm och Linus Lohmanns arbeten.

Gäster:
Malin Pettersson Öberg, bildkonstnär (SE)
My Lindh, bildkonstnär (SE)
Ari Allansson, chef, Air d'Islande, Paris (IS)
Litten Nystrøm, bildkonstnär baserad på Island (DK)
Linus Lohmann, bildkonstnär baserad på Island (DE)
Stéphanie Solinas, bildkonstnär (FR)
Moderator: Jonatan Habib Engqvist, frilanscurator (SE)

Parallellt med samtalet och visningen pågår en utställning i Slakthusateljéernas projektrum med de deltagande konstnärernas verk. Efter samtalet och screeningen Maria skolgata 83 fortsätter kvällen i utställningen på Slakthusateljéerna.

Slakthusateljéerna
Bolidenvägen 22
121 63 Johanneshov

Vägbeskrivning:
Tunnelbanans gröna linje:
Hållplats Globen

www.slakthusateljeerna.se
 

Uppdaterad: 2015-08-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se