Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Kulturbryggan

Sedan 1 oktober 2015 är Kulturbryggan ett särskilt beslutsorgan i Konstnärsnämnden.

Ledamöter:

  • Ordförande: David Karlsson, ordförande i Nätverkstan i Göteborg
  • Roozbeh Behtaji, filmare baserad i Göteborg
  • Peter Ekström, rektor för Örebro Konstskola
  • Anna Furumark, kulturstrateg och anställd vid Regionmuseet Kristianstad
  • Gustaf Josefsson, entreprenör och lekledare baserad i Stockholm
  • Jytte Rüdiger, kulturchef och landsbygdsutvecklare i Haparanda
  • Maria Sundqvist, konstnärlig ledare för Operaverkstan i Malmö

Uppdaterad: 2016-02-29 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se