Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Förslag till former för ett internationellt utbytesprogram för litterära upphovspersoner

Förslag till former för ett internationellt utbytesprogram för litterära upphovspersoner

Uppdraget har genomförts i samråd med Statens kulturråd, Sveriges författarfond och andra berörda aktörer som har kunskap om litteraturområdet och de litterära upphovsmännens situation. Utgångspunkt för uppdraget har varit regeringens bedömning i prop. "Läsa för livet" (2013/14:3).

 Ladda ner som PDF  Finns ej i tryckt format

I bakgrundsavsnittets omvärldsanalys beskrivs kortfattat de insatser som görs inom litteraturområdet i de övriga nordiska länderna samt i övriga Europa. I Sverige finns mycket få motsvarigheter till de europeiska residensen. Här finns egentligen endast ett fullskaligt författar- och översättarresidens som kan mäta sig med sina europeiska motsvarigheter: Östersjöcentret i Visby (Baltic Centre for Writers and Translators). Det tillkom i början av 1990-talet som en del i det spirande kultursamarbetet kring Östersjön efter Berlinmurens fall.

Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade i höstas att göra betydande insatser på litteraturområdet med bland annat residensverksamhet på ett flertal platser i regionen med start 2015.

I det avslutande analysavsnittet redogörs för erfarenheter från de befintliga internationella programmen inom Konstnärsnämnden och hur dessa skulle kunna ligga till grund för uppbyggnaden av ett liknande program inom litteraturområdet. Ett förslag till formulering av mål- och resultatdokument lämnas.

När det gäller organisation av ett nytt internationellt litteraturprogram resoneras kring de olika aktörernas förutsättningar och inriktning. Tre förslag – utan inbördes ordning – till huvudmannaskap för ett internationellt utbytesprogram på litteraturområdet presenteras.

Förslagen innebär att programmet kan läggas hos antingen Författarfonden eller Konstnärsnämnden eller hos de två gemensamt.
En preliminär budget för programmets första treårsperiod återfinns i analysdelen, liksom ett antal övriga förslag som behandlar mera övergripande insatser inom området

 

 

 

Uppdaterad: 2016-02-29 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se