Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämndens undersökningar om konstnärer med utländsk bakgrund

Konstnärsnämndens undersökningar om konstnärer med utländsk bakgrund

Konstnärsnämndens undersökningar om konstnärer med utländsk bakgrund
 Ladda ner som PDF  Finns ej i tryckt format

Analysen visar att under den senaste 15-årsperioden har antalet ansökningar från konstnärer med utländsk bakgrund ökat kraftigt. Under samma tid har cirka 20 procent av bifallen, liksom
antalet beviljade kronor, gått till konstnärer med utländsk bakgrund.

Analysen visar att både andelen sökande och antalet individer som beviljats stöd återspeglar befolkningen i stort. Andelen personer med utländsk bakgrund har under de aktuella åren varierat mellan 14 och 19 procent.

Analysen visar också att årsinkomsten varierar betydligt mindre mellan konstnärer med svensk och utländsk bakgrund än årsinkomsten mellan andra yrkesgrupper i befolkningen i sin helhet.
Under 2016 kommer Konstnärsnämnden att genomföra en större utredning av konstnärernas inkomstsituation. Den kommer bland annat att ge svar på hur stor andel av konstnärerna i Sverige som har utländsk bakgrund. 2017 kommer en uppföljande rapport om andelen konstnärer med utländsk bakgrund som sökt och beviljats stöd av myndigheten.

Definitionen av personer med utländsk bakgrund följer Statistiska Centralbyrån (SCBs) riktlinje. För att en person ska anses ha utländsk bakgrund krävs att man är född utomlands eller att man är född i Sverige och har två utrikes födda föräldrar.

Uppdaterad: 2016-06-16 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se