Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Redovisningar - projektbidrag

Här kan du läsa ett urval av redovisningar från ett antal projekt som genomförts med bidrag från Konstnärsnämnden. Listan uppdateras kontinuerligt med nya redovisningar.
Konstnärsnämnden har en ambition att tillgängliggöra de erfarenheter som tidigare stipendiater gjort även till andra konstnärer. Observera att det ibland handlar om utdrag ur redovisningar och att vi här avstått från att visa den ekonomiska redovisningen som  alltid ska medfölja när man redovisar.

Klicka på länkarna nedan för att läsa redovisningar inom respektive konstområde.
Redovisningarna presenteras i pdf-format.

Bild och form
Dans
Film
Musik
Teater
 
De allra flesta stipendier och bidrag som Konstnärsnämnden fördelar ska redovisas efter genomfört projekt, resa, stipendievistelse eller dylikt.
Syftet är, förutom att se till att stöden används i enlighet med vad som angetts i ansökan, också att se vilken/vilka effekter Konstnärsnämndens stipendier och bidrag har och vilken roll de spelar för den konstnärliga utvecklingen.

Uppdaterad: 2017-05-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se