Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / FASHION INTERVENTION #3: RESET, ARE YOU READY FOR CHANGE?

FASHION INTERVENTION #3: RESET, ARE YOU READY FOR CHANGE?

Ett samtal om mode och hållbarhet med utgångspunkt i hur vi genom att dela kunskap kan skapa gränsöverskridande samarbeten och med kollektiva insatser kan hitta nya vägar.

Datum: tisdag 23 februari 2016
Tid: 17.00 – ca 21.00
Plats: Dome of Visions
Adress: Valhallavägen 79, Stockholm

 


Bild: Invert Footwear från det pågående projektet 11"x17" som initierats av Elisa van Joolen, foto: Blommers / Schumm.


Medverkande: Natsai Audrey Chieza (ZIM/GRB) designer och forskare inom biodesign och levande teknologi, Elisa Van Joolen (NED) modedesigner och forskare inom hållbara strategier och Kirsi Niinimäki (FIN) professor i modeforskning och forskningsledare för Fashion/Textile Futures vid Aaltouniversitet, samt ett antal Sverigebaserade aktörer; utövande designer, materialforskare och modeproducenter. (Fler namn publiceras inom kort).
 
Moderatorer: Sofie Rykowski och Ingela Nilsson, curatorer Fashionplay (SWE)
 
Arrangörer: Fashionplay, Iaspisprogrammet och Dome of Visions
 
Tillsammans med inbjudna internationella experter inom hållbart mode och textil medverkar ett antal Sverigebaserade designer, forskare och producenter med expertis inom till exempel växtfärgning, materialproduktion, återvinning och konsumentbeteende. Det är ett tillfälle att dela kunskap och erfarenheter.
 
RESET, ARE YOU READY FOR CHANGE? är ett seminarium i serien Fashion Intervention som vill bidra till en ökad förståelse av mode och att öppna för en dialog mellan teori och praktik genom olika publika evenemang, möten, seminarium och presentationer. Fashion Intervention arrangeras sedan hösten 2014 av Ingela Nilsson och Sofie Rykowski från Fashionplay i samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.
 
OSA
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller, OSA senast 19 februari 2016 till ae@iaspis.se

För frågor, välkommen att kontakta Iaspis projektsamordnare Annika Enqvist, ae@iaspis.se
 
 
PRELIMINÄRT PROGRAM
 
17:00
Dörrarna öppnas till Dome of Visions
 
17:30–19:00
Publika presentationer
Introduktion av curatorerna Ingela Nilsson och Sofie Rykowski från Fashionplay, följt av presentationer av Natsai Audrey Chieza, Elisa Van Joolen och Kirsi Niinimäki.
 
19:30–20:30
Paneldiskussion och seminarium
Samtal mellan Natsai Audrey Chieza, Elisa Van Joolen och Kirsi Niinimäki samt två av de svenska deltagarna som följs av en öppen diskussion där publiken är inbjuden att delta.
 
Mer information om medverkande och arrangörer

Elisa van Joolen, konstnär, formgivare och forskare baserad i Amsterdam. Hon undervisar vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hennes förhållningssätt till kläddesign kännetecknas av strategier för intervention och omformning. Hennes projekt återspeglar ofta specifika sociala sammanhang och betonar samarbete och delaktighet. De blottlägger relationella aspekter av kläder och kullkastar processerna för värdeproduktion. Ett exempel är hennes pågående projekt 11"x17" (www.11x17.nl). Elisa van Joolens arbete tilldelades Fulbright Award (2010) och nominerades till Dutch Design Award (2013) och New Material Award (2014). Hon har deltagit i visningar och utställningar på bl.a. Zendai Museum of Modern Art i Shanghai, Brazilian Design Biennial, New York Fashion Week, Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam och Stedelijk Museum i Amsterdam.

http://www.elisavanjoolen.com

Kirsi Niinimäki, docent i modeforskning och forskningsledare för Fashion/Textile Futures vid Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Finland.
Niinimäki är intresserad av att öppna för en ny, holistisk förståelse inom hållbart mode och textildesign för sambandet mellan design, tillverkningssystem och konsumtionsvanor. Hennes syfte är följaktligen att främja kompetens inom hållbar design, vilket inkluderar systemtänkande och framtidsorienterat värde. Hennes syfte är också att undersöka hur man kan kombinera hållbar design med nya gröna affärsmodeller genom t.ex. funktionsorienterade innovationer (Product-Service System, PSS). Hennes senaste intresseområde är temat mode i en cirkulär ekonomi.

https://fi.linkedin.com/in/kirsiniinimaki

https://people.aalto.fi/index.html?profilepage=isfor#!kirsi_niinimaki
Natsai Audrey Chieza, grundare och kreativ chef för Faber Futures, en Londonbaserad Design Futures R&D-studio som är verksam inom levande teknologi eller biodesign. Natsai Audrey Chieza är en ledande designforskare inom det fält som forskar kring användningen av pigmentproducerande bakterier för att färga och trycka på fibrer och att utveckla ett anpassningsbart och skalbart system av biofaktorer för mode- och textilindustrin. Hon är angelägen om att dela med sig av nya sätt att tänka och skapa till unga formgivare. Hennes studios forskningsambitioner och kreativa ambitioner drivs av en önskan om att utveckla, göra prototyper för och ifrågasätta hållbara system för tillverkning och designskapande genom en sammansmältning av tekniker inom levande teknologi och konsthantverksprocesser.

http://www.natsaiaudrey.co.uk
 
Fashionplay är en konstnärsdriven plattform för konceptuellt mode, grundad 2006 av Therese Dahlqvist och Helena Hertov.

http://www.fashionplay.org/
Fashion Intervention arrangeras sedan hösten 2014 av Ingela Nilsson och Sofie Rykowski från Fashionplay i samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

http://www.fashionintervention.se
Dome of Visions (SWE) är en visionär och inspirerande mötesplats ritad av arkitekten Kristoffer Tejlgaard som låtit sig inspireras av arkitekten Buckminster Fuller. Dome of Visions bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas. Dome of Visions beståndsdelar går att ta isär och bygga ihop. Tillsammans bildar de ett klimatskal som är vattentät med isolerande egenskaper. För att kunna ta tillvara på outnyttjade ytor i stadsrummet, går Dome of Visions att montera ned och flytta. Och när det blir dags att ta ner byggnaden för gott kan den återvinna.

http://domeofvisions.se
 

Uppdaterad: 2016-02-18 Tipsa om sidan

 
Elisa Van Joolen. Foto: Uta Eisenreich

 Kirsi Niinimäki

 Natsai Audrey Chieza

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se