Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnamndens bidragsgivning 2002-2004 uppdelad på kvinnor och män

Konstnärsnamndens bidragsgivning 2002-2004 uppdelad på kvinnor och män

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till professionellt verksamma konstnärer inom bild- och form-, ton-, teater-, dans- och filmområdena.

 Ladda ner som PDF  Finns ej i tryck

Denna rapport redogör i huvudsak för stipendie- och bidragsgivningen åren 2002–2004. Under denna period har knappt 304 miljoner kronor fördelats, varav 50 procent till kvinnor och 50 procent till män. Inom de olika konstområdena finns variationer på hur stor andel av stipendier och bidrag samt medel som ges till kvinnor respektive män beroende på antal ansökningar, vilket i sin tur påverkas av hur konstområdet i stort ser ut.

Uppdaterad: 2016-06-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se