Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Statistik- och fördjupningsrapport

Statistik- och fördjupningsrapport

Stipendier och bidrag inklusive de internationella programmen samt Kulturbryggan.

 

 Ladda ner som PDF  Finns ej i tryckt format

Med början 2016 ger Konstnärsnämnden en mer detaljerad beskrivning av senaste årets verksamhet avseende myndighetens stipendie- och bidragsgivning samt verksamheten inom de internationella programmen i en särskild rapport. Tidigare låg motsvarande material i årsredovisningen, men var egentligen för omfattande för de syften som årsredovisningen ska fylla.

Rapporten är alltså ett komplement till årsredovisningen som visar hur myndigheten praktiskt genomförde en del av de många uppdrag den tilldelats. Den betonar de uppgifter som rör det direkta stödet till enskilda konstnärer och till konstnärlig utveckling i stort.

I kapitel 2 finns avsnitt om uppföljning av projektbidrag, en typ av bidrag med krav på återrapportering. I vissa fall lyfts även andra typer av bidrag fram där myndigheten återkommande undersöker betydelsen av stipendier eller bidrag för mottagarnas
verksamhet och utveckling.

Det internationella utbytet och de verksamheter som ingår i myndighetens program för att stödja konstnärers internationalisering redovisas i kapitel 3. Även här finns avsnitt om uppföljning av de internationella stöden.

Kulturbryggan som inordnades i Konstnärsnämnden den 1 oktober 2015 redovisar bidragsbesluten från november i kapitel 4. Besluten redovisas i tabeller som visar geografisk spridning, organisationsform, andel nya sökanden och vilka kompetensområden de sökande vill bli bedömda inom.

Uppdaterad: 2016-08-25 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se