Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Analys och utredning / Seminarier och konferenser / Konstnärsnämndens samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och självcensur

Konstnärsnämndens samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och självcensur

Mot bakgrund av att frågor kring självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet påverkar konstnärer i sitt konstnärliga skapande genomförde Konstnärsnämnden ett seminarium kring dessa begrepp den 29 augusti 2016.

Hur förhåller sig begrepp som självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet till varandra? Vilka dilemman kan uppstå för konstnärer och utställare/arrangörer? Hur påverkas man som konstnär/arrangör av hot, inte bara mot sig själv utan även mot publik/skådespelare? Utgör yttrandefriheten ett tillräckligt skydd för konstnärer och konstnärliga uttryck? När är konstnärlig självcensur ett problem? Ska man tala offentligt om hot?

I samtalet medverkar

 • Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
 • Andreas Gedin, bildkonstnär
 • Sofia Jupither, regissör
 • Alfons Karabuda, ordförande i SKAP
 • Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN
 • Ann Larsson, direktör, Konstnärsnämnden
 • Karin Olsson, kulturchef, Expressen
 • Moderator: Gunilla Kindstrand, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse

Läs även Ludvig Beckmans artikel Självcensur ett hot mot demokratin.

Alfons Karabudas replik Digitala jättar orsakar självcensur.

Ludvig Beckmans replik: Möjligheten att uttrycka sig är ingen rättighet

Uppdaterad: 2016-10-18 Tipsa om sidan

Ladda ner skrifter

Ludvig Beckmans skrift

 
(Klicka för att ladda ned)

Farida Shaheeds rapport

  
(Klicka för att ladda ned)

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se