Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation

Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation


Rapporten behandlar områdena konstnärernas inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstspridning. Innehållet omfattar konstnärer inom områdena bild, form, dans, film, musik, teater och ord och bygger på uppgifter om ​29 000 konstnärer ur SCB:s register.

 Ladda ner som PDF  Beställ rapporten


Rapporten är en kartläggning av konstnärer verksamma i Sverige 2014 efter demografi, inkomster och sociala villkor. Rapporten redovisar uppgifter för närmare 29 000 konstnärer, varav 25 000 är i åldrarna 20 66 år. Konstnärerna är indelade i 19 yrkeskategorier som i sin tur är grupperade i sex konstområden: ord, bild och form, musik, teater, dans och film.

Uppgifterna bygger på registerdata från SCB. Inkomsterna omfattar samtliga inkomster, det vill säga inkomster av konstnärlig och icke-konstnärlig verksamhet.

Även skattepliktiga och skattefria stipendier och bidrag från Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond ingår.

Uppgifterna jämförs med befolkningen i stort och med Konstnärsnämndens tidigare undersökningar Konstnärernas inkomster samt i viss mån även rapporten Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv.

Uppdaterad: 2017-02-01 Tipsa om sidan

Relaterad information

Konstnärernas inkomster del 1 (rapport från 2009)

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se