Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Våra program / Att välja sakkunskap

Att välja sakkunskap

Det är upp till dig att själv välja den sakkunskap du vill ska bedöma ditt projekt. I dialogen kan vi hjälpa dig att förstå vad som är viktigt att tänka på när du gör ditt val.

Beskrivningarna av de olika sakkunskaperna gör inte anspråk på att vara allmängiltiga definitioner eller kriterier som ska uppfyllas. De är i första hand ett redskap för att kunna göra en sakkunnig bedömning.

Tanken är att uppnå konsensus mellan dig som söker, de som bedömer och de som fattar beslut – ett slags samförstånd kring områdenas avgränsningar.

Arkitektur

Med området avses inredningsarkitektur, husarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering, arkitektonisk gestaltning/konst, teknik/konstruktion samt arkitekturteori.

Bild

Med området avses analogt såväl som digitalt skapande och gestaltande genom bild. Området innefattar bildkonstens olika delområden: fotografi, måleri, tecknande, grafik m.m. Området omfattar även skapande där verken på något sätt förhåller sig till rummet i ett tredimensionellt avseende, från figurativa, skulpturala verk till konceptuella konstruktioner, installationer, performance m.m.

Cirkus

Med området avses scenisk framställning där narrativ/tema förmedlas med utgångspunkt i cirkusfärdigheter (akrobatik, jonglering, trapets, magi m.m.).

Dans

Med området avses såväl professionell dans som folkdans och street/urban dans med alla deras respektive stilar, särdrag och uttryck.

Deltagarkultur

Med området avses kultur- och medieformer som förutsätter aktivt samskapande, dvs. att samtliga inblandade (exv. aktörer såsom konstnär, producent, utvecklare, forskare, medskapande deltagare och medskapande publik) deltar i både skapandeprocessen och slutresultatet med sin egen kreativitet. Det finns ingen avsändare och mottagare, alla deltagare har agens.

Deltagarkultur innefattar såväl fysiska uttryck som lajv, cosplay, samskapade upplevelser och deltagarfestivaler som virtuella världar och digitala plattformar för gemensamt skapande.

Film

Med området avses medierna film, tv och video och kunskap om såväl dokumentärt som fiktivt berättande genom film gestaltat antingen av levande/verkliga människor/föremål (live action) eller genom inspelningar av konstgjorda föremål (animation).

Form

Med området avses estetisk och ändamålsenlig gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter, miljöer och tjänster.

Kulturarv

Med området avses bevarandearbete inom flera olika områden: kulturmiljö, arkiv, bibliotek och museer. Den disciplinära basen skiljer sig åt mellan dessa och omfattar ämnen som arkeologi, arkitekturhistoria, kulturgeografi, arkiv- och bibliotekskunskap, museologi m.m. En gemensam utgångpunkt är dock historia och historiska perspektiv i bevarandearbetet.

Litteratur

Med området avses litterär produktion för olika ändamål (läsning, dramatik, manus, journalistik, utgivningsverksamhet, publikationsformer m.m.) och litterär förmedling av olika slag (läs- och litteraturfrämjande, berättande m.m.) samt litteraturhistoria.

Musik

Med området avses skapande och framförande av musik i olika former. Området innefattar folkmusik (musik sprungen ur allmogen och dess motsvarigheter), klassisk musik (från tidig musik till ljudkonst), populärmusik (blues, elektronisk musik, hiphop, jazz, pop, reggae och rock m.m.) och världsmusik (etnisk musik bortom den västerländska kultursfären).

Musikdramatik

Med området avses scenisk framställning där ett narrativ/tema förmedlas genom musik eller sång. Området innefattar musikdramatik, opera, musikaler och körsång.

Scenisk gestaltning

Med området avses scenisk framställning där ett narrativ/tema förmedlas genom det talade ordet, gestik och mim eller kombinationer av dessa. Området innefattar talteater, interdisciplinära performanceföreställningar, mim, dockteater, stand-up, poesiuppläsningar, poetry slam och spoken word.

Spel

Med området avses spel där utövaren använder en dator (oavsett plattform som exempelvis persondator, konsol, mobiltelefon/surfplatta m.m.) eller spel som bräd-, figur-, konflikt- eller rollspel. Området innefattar inte hasardspel, vadslagningsspel eller idrott/sport.

Transmedia

Med området avses berättelser som skapas och rör sig över multipla, mediala plattformar och i olika format, där nytt innehåll presenteras i varje medial del av narrativet. Berättelserna kan vara såväl dokumentära som fiktionaliserade.

Uppdaterad: 2021-06-16 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se