Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärers arbetsmiljö

Konstnärers arbetsmiljö


Konstnärsnämnden har kartlagt arbetsmiljön för konstnärer verksamma inom områdena ord, bild och form, musik, teater, dans och film. Rapporten bygger på en enkät som har besvarats av 1 859 individer med frågor om såväl fysiska som psykosociala aspekter av arbetsmiljön.

 Ladda ner som PDF  Beställ rapporten

Arbetsmiljön kartlagd inom samtliga konstområden

Diskriminering är vanligare bland konstnärer än i övriga arbetsmarknaden och en stor andel av de som utsätts påverkas så stark att de har avstått från att uttrycka sig konstnärligt. Mobbing och trakasserier är däremot inte vanligare bland konstnärer, men även här avstår många från konstnärlig verksamhet när de blivit utsatta. Trots detta känner konstnärer jämförelsevis stor lust inför sitt arbete, men många upplever sig otillräckliga.

Hot, våld och trakasserier gör att konstnärer avstår från konstnärlig verksamhet

Bland annat går att konstera att något över nio procent av konstnärerna har utsatts för sexuella trakasserier, hot och våld under de senaste 12 månaderna. Totalt har 34 procent av de som utsatts också avstått från konstnärlig verksamhet på grund av detta. Sexuella trakasserier är vanligast i relation till kollega eller motsvarande person medan hot är vanligare i relation till andra personer till allmänhet.

Konflikter med kollegor och chefer är vanliga

Vad gäller det sociala arbetsklimatet uppger 41 procent att det varit i konflikt i sitt arbete minst någon gång de senaste 12 månaderna. Trakasserier och mobbning är inte lika vanligt och totalt 15 procent av konstnärerna har utsatts för detta. Konsekvenserna av trakasserier och mobbning är däremot påtagliga och 43 procent av de som utsatts svarar att de avstått från konstnärlig verksamhet på grund av detta.

En fjärdedel känner sig diskriminerade

Diskriminering är en annan central fråga i undersökningen. Totalt 25 procent av konstnärerna svarar att de utsatts för diskriminering under de senaste 12 månaderna. 37 procent av de som uppgett att de diskriminerats har avstått från konstnärlig verksamhet, vid eller flera tillfällen, på grund av det som skett. Kön är den vanligaste grunden för diskriminering, följt av ålder och etnisk tillhörighet. Kvinnor diskrimineras i högre grad på grund av kön medan män i högre grad drabbas av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

Bättre fysisk arbetsmiljö för vissa grupper

Konstnärerna fysiska arbetsmiljö och hälsa är i flera avseenden bättre jämfört med övriga arbetsmarknaden. I vissa frågor drabbas dock konstnärer inom enskilda områden mer än andra. Resultaten är välkända men samtidigt visar enkäten på ett tydligt sätt vilka problem som föreligger. Exempelvis är danskonstnärer mer utsatta än andra för värk i ben, fötter och höfter medan bild och formkonstnärer utsätts i hög grad för kemikalier i luften.

Jobbar fast man är sjuk

Undersökningen pekar på att sjuknärvaron ökat mellan fem och nio procentenheter jämfört med Konstnärsnämndens tidigare undersökningar. Även de arbetsrelaterade skadorna har ökat mellan åren 2008-2016 från 11 till 30 procent.

Arbetsglädje och otillräcklighet

Vad gäller psykosociala besvär är det framförallt frågan om att känna sig otillräcklig med sin arbetsinsats efter arbetsdagens slut som sticker ut. Däremot upplever konstnärerna generellt en jämförelsevis stor lust att gå till arbetet.

 
Uppdaterad: 2017-12-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se