Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Analys och utredning / Seminarier och konferenser / Konstnärspolitiskt seminarium 2017

Konstnärspolitiskt seminarium 2017

Panelsamtal om Konstnärernas villkor den 14 mars, Kulturhuset i Stockholm

Ett seminarium om konstnärernas situation och förutsättningar. Diskussionerna utgår från två nya rapporter från Konstnärsnämnden ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation” och arbetsmiljörapporten Konstnärers arbetsmiljö.

Moderator: Gunilla Kindstrand, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse. 

 • Tid: 14 mars, 13.00-17.00
 • Plats: Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Hörsalen, plan 3.

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder eftermiddagen + Ekonomi, arbetsförhållanden, hot och diskriminering

Ett samtal om konstnärers ekonomiska och arbetsmiljömässiga situation. Hur ser konstnärernas arbetsvillkor ut? Hur ser arbetsmiljön ut och hur förhåller den sig till hela arbetsmarknaden? Diskriminering, hot och trakasserier förekommer inom alla konstområden. Vad får konstnärer att fortsätta trots de hårda arbetsvillkoren många har?   

Ann Larsson, Konstnärsnämndens direktör, inleder

 • Alfons Karabuda, kompositör och Executive vice president i The International Music Council (IMC)
 • Lisa Ohlin, filmregissör
 • Mats Essemyr, utredare, TCO
 • Ulrica Källén, KLYS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konstnärsklyftan, stad – land

Hur påverkas konsten när allt fler konstnärer bor i storstäderna? Präglar storstadens normer de konstnärer som får stöd? Kan Sverige genom en offentlig kulturpolitik öka antalet konstnärer utanför storstäderna, eller räcker det med att konsten besöker övriga landet?  

Ann Larsson inleder

 • Veronica Lamppa Lönnbro, chef för scen, musik, bild och form på Kulturrådet
 • Elisabeth Lax, chef för Norrbottensteatern och sångare, fd divisionschef för Kultur och utbildning vid Norrbottens läns landsting.
 • Jörgen Lindvall, kulturchef, Region Jönköpings län, regissör och f.d. konstnärlig ledare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konstnärer kommer oftare från god socioekonomisk bakgrund

Konstnärer har ofta en socioekonomisk stabilare bakgrund än övriga befolkningen. Vad får detta för konsekvenser för konstnärerna och den konst de skapar? Hur kan konstnärspolitiken skapa en större mångfald?
  
Ann Larsson inleder

 • Mikael Holmqvist, författare, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet
 • Sverker Härd, direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys
 • Anneli Jordahl, författare
 • Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsten - samhällsnytta eller konst för konstens skull

Ett samtal om konstnärspolitikens mål, ansvar och roll.  Hur skapar politiken bättre förutsättningar för att utveckla konstnärskap? Hur ska kulturpolitikens mål att nå befolkningen i hela landet främjas av konstnärspolitiken? Vilket ansvar har konstnärer?  

 • Martin Sundin, departementsråd, Kulturdepartementet
 • Suzanne Osten, regissör
 • Håkan Rehnberg, bildkonstnär, fd ledamot i Konstnärsnämndens styrelse
 • Cristina Caprioli, koreograf

Uppdaterad: 2017-03-20 Tipsa om sidan

Ny rapport: Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation

 
(Klicka på bilden för att ladda ner rapporten)

Ny rapport: Konstnärernas arbetsmiljö


(Klicka på bilden för att ladda ner rapporten)

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se