Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Enskild firma

Den företagsform som är enklast att lägga ner är enskild firma. Om du inte har några tillgångar i företaget och inte är registrerad för moms och arbetsgivaravgifter kan du i princip bara sluta få intäkter och sluta lämna in blankett NE som bilaga till din inkomstdeklaration.

I andra fall finns det några steg du ska ta.

Avregistrering

Om din enskilda firma är registrerad (vilket är frivilligt) ska du avregistrera den. Enklast är att gå in på www.verksamt.se och göra avregistreringen med e-legitimation. Annars skickar du in blankett 910 till Bolagsverket. Avregistreringen kostar ingenting.

Är du registrerad för moms och arbetsgivaravgifter hos Skatteverket ska du göra en avregistrering för detta också.

Övertagande av tillgångar

När en enskild näringsverksamhet upphör, och ägaren tar över verksamhetens tillgångar privat, räknas det som ett eget uttag ur näringsverksamheten och beskattas. Uttaget redovisas till marknadsvärdet, dvs det pris som du kan antas få ut vid en vanlig försäljning. Det bokförda värdet på de tillgångar som tas ut, dras av. Den intäkt som beskattas är alltså skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Detta gäller främst maskiner, verktyg och andra inventarier.

Om du som konstnär har egna verk i lager har dessa oftast ett obetydligt eller inget marknadsvärde (annars hade de varit sålda). Därför blir det i regel ingen beskattning av detta uttag.

När kassan och tillgodohavanden på bankkonton tas över, medför det inte någon beskattning. Dessa pengar har varit ”dina” hela tiden.

Ett sista årsbokslut

Ett sista årsbokslut ska göras senast sex månader efter räkenskapsårets sista dag. Resultaträkningen visar resultatet inklusive effekterna av det sista uttaget. Balansräkningen visar att det inte längre finns några tillgångar och skulder i näringsverksamheten eftersom dessa har förts över till dig som privatperson. Efter uttagsredovisningen är balansräkningen helt tömd på tillgångar och skulder och visar bara utgående balanser på eget kapital.

Expansionsfond och periodiseringsfonder

När du upphör med näringsverksamheten ska expansionsfonden återföras till beskattning i näringsverksamheten. Blir det då ett överskott i näringsverksamheten beläggs detta med inkomstskatt och socialavgifter samtidigt som expansions-fondsskatten återbetalas. Även periodiseringsfonderna ska återföras till beskattning vid nedläggningen.

Slutligt underskott

Om resultatet efter näringsverksamhetens avveckling visar en förlust, får du i inkomstdeklarationen året efter det att verksamheten upphörde dra av 70 % av det slutliga underskottet. Detta slutliga underskott dras av som en kapitalförlust i inkomstslaget kapital och ger 30 % skattereduktion. Den totala skattereduktionen blir därmed 70 % x 30 % = 21 %. Om du inte har påförts tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja hela skattereduktionen det första året får du fördela avdraget på det året och de nästföljande två åren.

Läs vidare i ett praktiskt exempel.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se