Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Handelsbolag

För handelsbolag finns en genväg till nedläggning. Det är att om alla bolagsmän utom en enda lämnar handelsbolaget och registrerar sin avgång, kommer Bolagsverket efter sex månader att avregistrera handelsbolaget, eftersom det ska ha minst två delägare. Den kvarvarande bolagsmannen omregistreras då till att bli enskild näringsidkare.
Likvidation

Om delägarna i ett handelsbolag är överens om att bolaget ska läggas ner säljer bolagets tillgångar, betalar bolagets skulder och skiftar ut bolagets kvarvarande tillgångar. När skiftet har ägt rum är handelsbolaget upplöst. En eller flera av bolagsmännen kan också ansöka hos domstol om att en likvidator ska utses för att sköta likvidationen.

Likvidationen kan, men behöver inte, anmälas till Bolagsverket. Däremot ska handelsbolaget alltid avregistreras efter att det är upplöst. Likvidationsanmälan och avregistreringen gör du med e-legitimation på verksamt.se eller på Bolagsverkets blanketter 910 eller 941.

Periodiseringsfond

Om delägarna (bolagsmännen) har satt av till periodiseringsfond ska dessa tas fram till beskattning i samband med nedläggningen av handelsbolaget.

Kapitalvinstberäkning

När handelsbolaget upplösts ska varje delägare göra en kapitalvinstberäkning för sina respektive andelar i bolaget eftersom andelarna räknas som avyttrade till ett pris motsvarande marknadsvärdet på de tillgångar respektive delägare tar över.

Ett handelsbolag likvideras år 1 och ska vid nästa deklarationstillfälle lämna bolagets sista deklaration. Andelarna räknas som avyttrade i och med likvidationen år 1 och delägarna (fysiska personer) ska deklarera avyttringen i deklarationen som lämnas våren år 2.

Den justerade anskaffningsutgiften styr om det blir någon kapitalvinst eller inte. Innan kapitalvinstberäkningen kan göras ska därför den justerade anskaffningsutgiften beräknas utifrån den skattepliktiga inkomsten för upplösningsåret och de insättningar och uttag som gjorts fram till upplösningen.

För delägare som är människor gäller följande:

  • En negativ anskaffningsutgift ger en kapitalvinst som beskattas i inkomstslaget kapital.
  • En positiv anskaffningsutgift ger en kapitalförlust som dras av i inkomstslaget kapital.
Utträde

När en delägare går ur ett handelsbolag (och bolaget drivs vidare med andra delägare) ska en kapitalvinstberäkning göras för hens andel, precis som vid en försäljning av andelen eller om bolaget lagts ned.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se