Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person och om denna juridiska person ska upphöra att existera måste aktiebolaget likvideras (frivilligt) eller försättas i konkurs (tvång eller ibland frivilligt). Om du vill avsluta ditt ägande kan du sälja aktierna i bolaget till någon annan och avgå ur styrelsen.
Försäljning

Enklaste sättet är att sälja alla aktier i bolaget. Du får betalt på en gång och ansvaret för bolaget övergår direkt på köparen under förutsättning att du samtidigt går ur styrelsen och ser till att din avgång registreras.

Även om du hittar en köpare till ditt bolag är en försäljning inte helt riskfri. Köparen kan kräva en garanti som går ut på att om några okända skulder dyker upp efter överlåtelsen, men som hör till tiden före, så ska du ersätta köparen för dessa. Detta innebär att du egentligen går i personlig borgen för alla okända skulder som bolaget kan ha. Det kan t ex vara att en deklaration underkänns och bolaget påförs en extra skattekostnad.

Har du otur kan du få en oseriös köpare som aldrig bryr sig om att registrera en ny styrelse. Köparen bara tömmer bolaget på dess likvida medel och lämnar sedan bolaget åt sitt öde. Då drabbas du av obehag när myndigheterna börjar granska vad som hänt.

Om du tänker sälja ditt bolag måste du kontrollera att det verkar vara en seriös köpare. Se också till att en ny styrelse verkligen registreras hos Bolagsverket, och i vart fall att du anmäler din egen avgång om du inte är säker på att den nya ägaren gör det.

I en konstnärs bolag finns det sällan några tillgångar som en köpare kan vara intresserad av, vilket gör att en försäljning av bolaget är rätt sällsynt.

Snabbavveckling

Snabbavvecklingen går ut på att ett företag som sysslar med dessa tjänster köper ditt bolag och låter bolaget gå i frivillig likvidation. En förutsättning för snabbavveckling är att samtliga realiserbara tillgångar (exempelvis varulager, inventarier och värdepapper) redan har sålts samt att bolagets rörelse är avvecklad. Köpeskillingen bestäms med utgångspunkt från bolagets egna kapital. Latent skatt i obeskattade reserver och i årets vinst betraktas som en skuld.

Du får en garanti för att affären genomförs på ett lagligt vis och att det köpta bolaget gör en så kallad skalbolagsdeklaration och att köparen ställer säkerhet för den skatt som hör till eventuella obeskattade reserver och på eventuell obeskattad årsvinst.

Rätt till A-kassa räknas normalt tidigast från det att försäljningen genomförts och du inte längre sitter i styrelsen. Då anses du inte längre vara företagare.

Läs om att avveckla aktiebolag på verksamt.se.

Uppdaterad: 2019-01-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se