Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Ideella föreningar

När det gäller ideella föreningar finns det ingen lagstiftning, så här måste man se vad stadgarna säger. Normalt krävs ett enhälligt beslut på en föreningsstämma om att lägga ner föreningen. I vissa fall krävs beslut på två på varandra följande stämmor med vanlig majoritet på den första och kvalificerad (exempelvis två tredjedels) majoritet på den andra.

När föreningen läggs ner får man titta på vad stadgarna säger om vad man ska göra med de kvarvarande tillgångarna inklusive kassa och bank. De vanligaste skrivningarna är att tillgångarna ska tillfalla någon annan förening, som i så fall finns angiven i stadgarna. Ett alternativ är att det görs en utdelning till samtliga medlemmar. En sådan utdelning beskattas i inkomstslaget kapital hos mottagaren.

Är föreningen registrerad hos Bolagsverket och/eller Skatteverket, ska avregistrering göras hos respektive myndighet.

Det förekommer att A-kassan ser styrelseuppdrag i en näringsdrivande ideell förening (exempel en musikgrupp) som att du driver näringsverksamhet. I och med att styrelseledamöter i ideella föreningar inte registreras någonstans, kan det vara besvärligt att bevisa att du avgått ur styrelsen.

Läs om att avveckla ideella föreningar på Skatteverket.
Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se