Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationella bidrag till musikområdet

Internationella bidrag till musikområdet


Foto: José Figueroa Mika Takehara
2017-06-20
Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till resor och internationellt kulturutbyte för musiker och komponister inom musikkonsten. Vid årets andra fördelning beviljas 49 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 614 000 kronor.

De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är främst konserter, men även arbetsvistelser, workshops och internationella turnéer.

Bland de konstnärer som fått bidrag finns till exempel musikern och komponisten Mika Takehara från Värmdö som får bidrag för att resa till Spanien och göra en konsert i Madrid.

De i Göteborg boende musikerna/komponisterna Mikael Godeé och Ebba Westerberg får ett bidrag för att göra en sommarturné i Polen tillsammans den polske pianisten och komponisten Leszek Kulakowski.

Musikern Rami Issam Abdalla Fekri boende i Malmö får tillsammans med musikern Johan Carlberg från Stockholm bidrag för att resa till Kanada och Vancouver Folk Music Festival.

Komponisten Marie Samuelsson från Stockholm erhåller ett bidrag till en USA resa för att delta vid Joel Sachs Julliard Summer garden festival i New York i juli.

Musikern och komponisten Daniel Reid från Järna och musikern Markus Räsänen från Järvsö har fått ett bidrag för en resa till Storbritannien för att samarbeta med de brittiska musikerna Sally Simpson och Catriona Hawksworth.

Totalt har 134 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 2,4 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året behandlades sammanlagt 170 ansökningar.

Bidrag ges till utbyten med 25 olika länder på sex kontinenter.

 
 
Uppdaterad: 2017-06-21 Tipsa om sidan

Relaterad information

Se lista över beviljade bidrag

Kontaktinformation

Hasse Lindgren hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; telefon (direkt) 08-506 550 79

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se