Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Hatbrott

Hatbrott

Här kan du läsa om vad som menas med hatbrott, och vad det kan innebära. Vi tar upp vad lagen säger, och redogör för konstnärers utsatthet.

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika typer av brott från mord och våld till kränkande klotter. Vad som avgör om det är ett hatbrott är motivet bakom brottet, det vill säga om det har rasistiska, antireligiösa, homo-, bi eller transfobiska orsaker.

Hur definieras hatbrott?

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet har enats om en gemensam definition av hatbrott. Enligt dem motsvarar hatbrott de handlingar som ingår i brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Men hatbrott kan även omfatta andra brott om motivet för brottet har varit att kränka dig eller en grupp där du ingår på grund av

 • ras
 • hudfärg
 • nationellt eller etniskt ursprung
 • trosbekännelse
 • sexuell läggning
 • annan liknande omständighet.

En gemensam definition borgar för en enhetlig tillämpning av begreppet hatbrott i rättskedjan och ökar därmed förutsättningarna att identifiera, kartlägga och lagföra hatbrott.

Olaga hot och ofredande är de vanligaste hatbrotten

Brottsförebyggande rådets statistik över hatbrott visar att det vanligaste motivet för hatbrott är främlingsfientlighet. Andra motiv är i huvudsak religion och sexuell läggning eller sexuell identitet. I Brottsförebyggande rådets rapporten Hatbrott 2016 fördelades polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv på följande brottskategorier:

 • olaga hot och ofredande (43 procent)
 • skadegörelse och klotter (15 procent)
 • ärekränkning (13 procent)
 • våldsbrott (12 procent)
 • hets mot folkgrupp (11 procent)
 • övriga brott (4 procent)
 • olaga diskriminering (2 procent)

Du ska alltid polisanmäla

Om du utsätts för hot, våld och trakasserier är det viktigt att du anmäler detta till polisen samt påtalar om det skett i din yrkesutövning som konstnär. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan. Polisen använder begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll. Var också noga med att anmäla händelsen till din arbetsgivare och ditt skyddsombud om du är anställd. Annars riskerar du att inte får det stöd som du behöver från arbetsplatsen.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2019-04-02 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se