Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Viktigt att tänka på om du är sent ute

Om du är sent ute och inte har möjlighet att inleda en dialog med oss är det helt avgörande att du följer stegen nedan.

Välj rätt bidrag

Försök matcha ditt projekt mot vad det går att söka bidrag för inom respektive bidragsform. Går projektet ut på att skapa konst och kultur på ett nytt sätt med ett nytt innehåll - bör du söka vårt projektbidrag.

Går projektet ut på att stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion genom att etablera fysiska arbetsplatser för konstnärer och kulturskapare utanför storstadsregionerna - bör du söka vårt strukturbidrag

Granska villkoren

Granska villkoren som gäller för alla våra bidrag såväl som de som är specifika för respektive bidrag. Du kan exempelvis inte söka vårt projektbidrag om du tänker finansiera projektet med medel från andra offentliga bidragsgivare.

Välj det konst- och kulturområde som passar bäst

För att vi ska kunna bedöma ditt projekt behöver du välja ett av våra 14 olika konst- och kulturområden att få din ansökan bedömd utifrån. Välj det område där projektet är starkast förankrat – det område som bäst avspeglar det du vill göra.

Ta del av utgångspunkterna för bedömning

Bedömningen av ditt projekt utgår från ett par avgränsningar och principer som gäller oavsett vilken typ av bidrag du söker. Därtill finns det även specifika frågeställningar för våra respektive bidrag. Det är viktigt att du tar del av dessa så att du får en uppfattning om vad vi eftersträvar med vår bidragsgivning.

Uppdaterad: 2019-02-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se