Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatt och deklaration / Skatter / Moms / Ny omsättningsgräns

Omsättningsgräns på 30 000 kr för moms

Från 1 januari 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kr för moms. Företagare vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna. Någon ingående moms på utgifterna får inte lyftas.

Moms på konstverk

När ett konstverk säljs av upphovsmannen, eller dennes dödsbo, är det 12% moms på försäljningen. Men är försäljningen under ett år lägre än sammanlagt 300 000 kr exklusive moms kan upphovsmannen välja att vara momsbefriad. Om försäljningssumman under ett år överstiger 300 000 kr exklusive moms ska moms redovisas på hela försäljningen.

Säljer konstverk och andra varor eller tjänster

Skatteverket har i ett ställningstagande behandlat frågan om hur beräkningen av omsättningsgränsen ska göras när en upphovsman, eller dennes dödsbo, dels säljer sina konstverk under gränsen 300 000 kr och dels säljer andra momspliktiga varor eller tjänster som omfattas av momsbefrielse med omsättningsgränsen 30 000 kr.

All momspliktig försäljning ska räknas med

Skatteverkets uppfattning är att vid beräkningen av omsättningsgränsen på 30 000 kr för moms ska all momspliktig försäljning av varor och tjänster räknas med. Det innebär att även försäljning av konstverk ska räknas med i omsättningsgränsen för momsbefrielse. Detta betyder inte att försäljningen av konstverken medför momsplikt för upphovsmannen. Försäljningen av konstverken påverkar enbart beräkningen av omsättningsgränsen för momsbefrielse när det gäller annan försäljning.

Exempel:

Albin är konstnär och säljer själv sina tavlor. Under beskattningsåret har han sålt konstverk för 10 000 kr. Albin driver också en kaféverksamhet där han under samma beskattningsår sålt för 29 000 kr.

Albin behöver inte redovisa moms på försäljningen av tavlorna eftersom beskattningsunderlaget under året är mindre än 300 000 kr. Däremot är han momsskyldig för kaféverksamheten eftersom försäljningen av tavlorna ska räknas med vid beräkningen av omsättningsgränsen. Förutsättningarna för momsbefrielse för kaféverksamheten saknas alltså då beskattningsunderlaget för Albins totala försäljning är 39 000 kr (10 000+29 000).

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se