Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / 12,9 miljoner till bild- och formkonstnärers projekt, internationella kulturutbyten och resor

12,9 miljoner till bild- och formkonstnärers projekt, internationella kulturutbyten och resor


”Waiting for God” som Davood Mousavi fått projektstöd för.
2018-03-21
Totalt beviljades 55 projektbidrag som visar en stor bredd av olika uttryck, genrer och tematik.

Bland dem som beviljats bidrag kan nämnas arkitekten Ulf Mejergren, Stockholm, som får 197 000 kronor för projektet Barack Attack. Projektet syftar till att ta fram ett sätt att modifiera de tillfälliga baracker som blir allt vanligare för att tillfälligt lösa lokalbrist i tillexempel skolor och förskolor.

Fotografen Seyyed Davood Mousavi får  114 000 kronor för projektet Waiting for God, där han samarbetar med författaren och fotografen Eeva Kaun kring ett projekt som skildrar åldrandet i dagens samhälle. Projektet ska resultera i workshops och presenteras i utställningsformat.

Den textila formgivaren Emma Dahlqvist beviljas 250 000 kronor för projektet RÅW. Projektet syftar till att utveckla en växtfärgningsmetod som bygger på ett cirkulärt resurssystem, genom att förädla avfall från lokala restauranger och industrier till naturlig textilfärg. Projektet kommer att resultera i en liten kollektion textila produkter.

Se sista över samtliga beviljade projekt

75 ansökningar om internationellt kulturutbyte och 24 ansökningar om resebidrag får också stöd. Bidragen är på mellan 5 000 kronor och 73 000 kronor och avser alltifrån deltagande i utställningar, till residens, researchresor, m.m. På detta vis ges stöd till utbyten och resor  i 37 olika länder

Se lista över samtliga beviljade utbyten och resor

 
Uppdaterad: 2018-03-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se