Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Utländsk bakgrund – fördelning av stipendier och bidrag till enskilda konstnärer 2016

Utländsk bakgrund – fördelning av stipendier och bidrag till enskilda konstnärer 2016

Har konstnärer med bakgrund i andra länder än Sverige samma förutsättningar att vara yrkesverksamma som konstnärer med inhemsk bakgrund?
Har konstnärer med bakgrund i andra länder än Sverige samma förutsättningar att vara yrkesverksamma som konstnärer med inhemsk bakgrund? Konstnärsnämnden har undersökt hur det förhåller sig med de konstnärer som söker stipendier och bidrag hos oss, respektive vilka som beviljas bidrag.

Ladda ner som PDF Beställ här

Rapporten är en kartläggning av Konstnärsnämndens bidragsgivning under 2016. Konstnärsnämndens stipendier och bidrag fördelas inom områdena bild och form, musik, dans, teater och film. Utifrån de undersökta grupperna inhemsk respektive utländsk bakgrund presenteras statistik över andel sökande och andel bifall, den ekonomiska fördelningen, fördelningen mellan könen och utifrån ålder samt den regionala fördelningen i landet.

Alla yrkesverksamma konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige har möjlighet att söka stöd från Konstnärsnämnden. Konstnärerna behöver således inte vara svenska medborgare. Beslut om stipendier och bidrag grundas på en bedömning av experter i arbetsgrupper, där de sökandes konstnärliga kvaliteter, deras verksamhets omfattning och deras ekonomiska behov vägs samman. Arbetsgrupperna tar också i sin bedömning hänsyn till mångfaldsaspekter i fråga om ålder, kön, geografisk hemort och kulturell mångfald i form av konstnärliga uttryck och stilar.
Uppdaterad: 2019-01-30 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se