Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Utdelade stipendier och bidrag 2019

Bild och form
Projektbidrag (mars)
Femårigt arbetsstipendium (mars)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (mars)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (maj) 
Arbetsstipendium (september)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (oktober)
Assistentstipendium (november)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (november)
Arbetsstipendium, extra fördelning (december)

Musik
Arbetsstipendier (juni)
Projektbidrag (mars)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (mars)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (juni)
Residens i utlandet (juni)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (oktober)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (december)
Arbetsstipendium, extra fördelning (december)
Projektbidrag (december)

Dans
Arbetsstipendier, extra fördelning (december)
Residens i Göteborg 2.2.2019
Residens i Malmö 2.2.2019
Residens i Stockholm 2.2.2019
Residens i Berlin 2020
Residens i New York 2020
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (december)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (oktober)
Arbetsstipendier (oktober)
Residens i Göteborg (juni)
Residens i Malmö (juni)
Residens i Stockholm (juni)
Internationellt studiostipendium (april)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (maj)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (mars)
Projektbidrag (mars)
Residens i Berlin 2019
Residens i New York 2019
DanceWEB 2019 + tilläggsbeslut
Internationella Koreografstipendiet 2019

Teater
Arbetsstipendier, extra fördelning (december)
Arbetsstipendier (beslut 30 sept)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 25 november)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 30 september)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 27 maj)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 7 mars)
Projektbidrag (beslut 7 mars)

Film
Arbetsstipendier, extra fördelning (december)
Arbetsstipendier (beslut 30 sept)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 25 november)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (30 september)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 27 maj)
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut 7 mars)
Projektbidrag (beslut 7 mars)
Uppdaterad: 2020-03-02 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se