Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationella bidrag till musikområdet

Internationella bidrag till musikområdet


Katarina Grip HöökMusikern och komponisten Annika Fehling har fått bidrag för att bjuda in Buddy Mondlock.
2019-04-01
Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag inom musikområdet. Vid årets första fördelning beviljas 64 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 818 000 kronor.
De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och internationella turnéer.

Bland de konstnärer vilka fått bidrag finns bland annat musikern och komponisten Annika Fehling från Visby. Hon har fått bidrag för att i maj bjuda in den amerikanska komponisten Buddy Mondlock till Gotland. Han ska delta på ett internationellt låtskrivarläger och göra en turné tillsammans med Annika och Eva Hillered.

Från Sävedalen kommer komponisten Johan Svensson som får bidrag för att resa till USA och New York för att delta vid framförandet av hans verk Marionette för stråkinstrument, elektromekaniska föremål och ljus den 20 maj. Förutom konserten kommer han att hålla ett par föreläsningar på musikskolor.

Från Västra Götaland och Göteborg kommer även musikern/komponisten Zofie Kasparova. Hon får bidrag för en arbetsvistelse i Indien. Hon är inbjuden att samarbeta med två olika projekt. Ett av dem är arrangerat av det sociala företaget Bangla Natak och handlar om samarbete med lokala musiker. Det andra projektet heter Strisvara och är ett samarbete mellan professionella kvinnliga musiker från olika länder.

Slutligen får också musikern/komponisten Hara Alonso Becares från Stockholm bidrag för en resa till Belgien där hon ska arbeta med sitt musikaliska projekt The City Composing i Bryssel.

Totalt har 145 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 2,7 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året behandlades sammanlagt 134 ansökningar. Bidrag ges till utbyten med 25 olika länder på sex kontinenter.

Se förteckning över beviljade bidrag inom internationellt kulturutbyte och resebidrag inom musik  

Läs mer om Bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag inom musik.

Kontaktinformation:
Hasse Lindgren
Musikhandläggare och ansvarig för internationella musikprogrammet
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se
telefon (direkt) 08-506 550 79
 
Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se