Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2018

Regeringsuppdrag 2018

Regeringsuppdrag 2018

Kulturella och kreativa näringar
Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.
Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Hot, våld och trakasserier
Konstnärsnämnden ska utveckla insatser för att ge stöd till konstnärer som utifrån sin konstnärliga verksamhet utsätts för hot, våld och trakasserier.

Moderna beredskapsjobb
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna
beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Myndigheterna ska främst anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Konstnärsnämnden ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering
Konstnärsnämnden har, i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering, redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetspolitiska (skr.2016/17:10) som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
Uppdaterad: 2019-09-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se