Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Expertbesök / Självorganiserat expertbesök

Självorganiserat expertbesök

Ansökan om självorganiserat expertbesök

Utöver inbjudningar av experter till programlagda besök, så kan utländska curatorer inom bild- och formområdet ansöka om kostnadstäckning för att göra ett självorganiserat besök i Sverige. De ansökande måste klara av att själva organisera möten, ateljébesök samt resor och boende.

Denna möjlighet avser främst curatorer som redan är i kontakt med konstscenen i Sverige, och som planerar ett projekt vilket är tänkt att inkludera sverigebaserade konstnärer. Ansökan kan göras löpande under året, och svar kan förväntas inom sex till åtta veckor.

IASPIS ambition är att stödja bild- och formkonstnärers internationella verksamhet genom att möjliggöra besök av utländska curatorer i syfte att möta konstscen och konstnärer i Sverige för framtida samarbeten.

Bedömningar av ansökningar görs utifrån följande kriterier: Besöket måste inkludera ett antal möten med konstnärer och andra professionella inom området. Ett besök ska helst vara kopplat till ett specifikt projekt. Besöket och det planerade projektet ska understödja nätverk och samarbeten mellan den internationella konstscenen och konstnärer i Sverige.

Ansökan kan göras för minst 5000 SEK och max 20000 SEK. IASPIS förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet. Längden på besöket kan vara mellan 3-7 dagar, längre om det inkluderar besök till flera städer.

Den som godkänns som expertbesök ska underteckna ett avtal med myndigheten. Med detta avtal som underlag sker utbetalning så snart som möjligt. En rapport som redogör för besöket, utgifter och specifika möten ska skickas in senast två månader efter besöket.

Klicka här för online-ansökan om självorganiserat expertbesök >>
Uppdaterad: 2021-04-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se