Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Birgit Cullberg stipendiet och Dynamostipendierna utdelade

Birgit Cullberg stipendiet och Dynamostipendierna utdelade

2019-09-24
Under september delades två större stipendier ut. Koreografen Rachel Tess har tagit emot Birgit Cullberg stipendiet och Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform, har fått Dynamostipendiet.

Birgit Cullberg-stipendiet


Birgit Cullberg-stipendiet instiftades 1999 av regeringen i samband med Birgit Cullbergs nittioårsdag. Det omfattar 100 000 kronor och delas ut årligen av Konstnärsnämnden, till stöd för en ung koreograf. Årets utdelning skedde i samband med att Rachel Tess visade sitt senaste verk Any Number of Sunsets på Danstationen i Malmö.

Hur känns det att ta emot Birgit Cullberg-stipendiet?
– Det är en stor ära, jag blev väldigt överraskad när jag fick beskedet. Jag kom ju till Sverige som dansare och min dröm var att dansa med Cullbergbaletten. Utöver att stipendiet ger mig ett väldigt stort stöd är jag djupt smickrad av motiveringen som erkänner många sidor av mitt arbete, säger Rachel Tess.

Läs mer om Rachel Tess och motiveringen

Dynamostipendiet

2019 valde Bildkonstnärsfonden att fördela två Dynamostipendier på 150 000 kr vardera. Dynamostipendiet tilldelas någon som på eget initiativ skapar nya arenor inom vår samtida bild- och formkonst. Arenan skall vara viktig för bild- och formkonstnärer och skapa nya möjligheter för konstnärerna att möta sin publik.
Ett av Dynamostipendierna delades ut till Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform, under Iaspis Open Studios den 12 september. Stipendiet överlämnades av curator Marti Manen, ledamot i Bildkonstnärsfonden.

Hur känns det att ta emot Dynamostipendiet?
– Överväldigande, ärofyllt och väldigt roligt. Är stolt över att arbetet med konstnärers rörliga bilder uppmärksammas. Mycket av arbetet på Filmform sker ju så att säga ”back stage” och går ut på att synliggöra filmer, videoverk och ibland hela konstnärskap, att förmedla och göra dem tillgängliga under lång tid. Rörlig bild är som jag nämnde under prisutdelningen inte på något vis en konstform bättre än någon annan men i och med dess beroende av specifika kunskaper och utrustning för att producera, visa och bevara så är den extra utsatt för tidens tand. Det behövs helt enkelt en nationell plan och satsning på bevarandet av konstnärers rörliga bilder i det här landet. Experimentell film och videokonst borde för framtiden behandlas som det självklara kulturarv det är. Priset ser jag som en bekräftelse på att det envisa och många gånger långsamma och osynliga arbetet på Filmform är både relevant och nödvändigt, säger Anna-Karin Larsson.

Läs mer om Filmform och motiveringen

Under försommaren delades det andra Dynamostipendiet ut till Carl Lindh, Joel Odebrant och Elena Tzotzi som driver Signal - Center för samtidskonst i Malmö.

Läs mer om Signal motiveringen

 
 
Uppdaterad: 2019-09-24 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se