Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Krisstipendier

Frågor & svar om Krisstipendium

Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen. Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film.

Nedan hittar du frågor och svar .
När fattar Konstnärsnämnden beslut om krisstipendierna?
Beslutet om fördelning av krisstipendier togs den 15 juni 2020.
När får jag veta om jag har fått ett Krisstipendium?
Samtliga sökanden har den 16 juni 2020 fått beslutet skickat till den e-postadress som angavs i ansökan. I beslutet framgår om du har beviljats ett Krisstipendium eller fått avslag.

Hur vet jag hur stort Krisstipendium som jag har fått?

I beslutet som du har fått till din e-postadress framgår om du har beviljats 15 000 kr, 30 000 kr eller 50 000 kr i Krisstipendium. Har du fått avslag framgår även det.

Jag har beviljats ett lägre stipendium än den summa som jag har ansökt om, varför?

Konstnärsnämnden har under beredningen inte ansett att hela intäktsbortfallet har kunnat bestyrkas enligt stipendiets villkor.

Jag har fått avslag på min ansökan om Krisstipendium, varför?

De sökanden som inte uppfyller krisstipendiets villkor har fått avslag och ansökningar som inte styrker intäktsbortfall på minst 15 000 kr har avslagits.
Konstnärsnämnden har prioriterat bland inkomna ansökningar som uppfyller villkoren eftersom det totala beloppet att fördela inte har räckt till alla sökanden. Prioriteringarna har utgått från ekonomiskt behov i förhållande till samtliga sökanden och omfattning av den konstnärliga verksamheten som har dokumenterats. 

Andra personer har fått bifall med exakt samma intyg som mig. Varför har jag fått avslag?
Summan av det krisstöd som Konstnärsnämnden fick i uppdrag av regeringen att fördela ut var mindre än de belopp som söktes. Konstnärsnämnden har därför blivit tvungen att göra ett urval bland de sökande. Det gör att individer i samma grupp eller sammanhang kan ha fått olika beslut. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge alla sökande individuell återkoppling, utan bedömningen gjordes i samband med handläggningen av ansökan. 
 
Kan jag få personlig återkoppling på min ansökan, exempelvis vilket/vilka intyg som inte godkänts?
Tyvärr har vi inte möjlighet att ge individuell återkoppling, utan bedömningen gjordes i samband med handläggningen av ansökan. 

Jag har beviljats ett Krisstipendium, när har jag mina pengar?

Konstnärsnämnden påbörjar utbetalningarna direkt efter beslut. Senast den 30 juni bör pengarna finnas på det konto som du har angett i ansökan.

Kan jag överklaga beslutet?

Nej beslut om Krisstipendium kan inte överklagas.

Varför kan inte beslutet överklagas?

Enligt den förordning som Krisstipendium fördelas utifrån, förordning om statsbidrag till konstnärer (2019:1269), kan inte beslutet överklagas.

Jag har beviljats ett Krisstipendium, men jag har inte rätt till stipendiet enligt villkoren. Vad ska jag göra?

Kontakta Konstnärsnämnden snarast möjligt.

Jag vill begära ut ansökningar. Hur gör jag?

Kontakta Konstnärsnämnden. Du har rätt att ta del av ansökningarna som är offentlig handling. Ange namn och gärna ärendenummer på de ansökningar du vill se. Konstnärsnämnden tar ut en avgift för hanteringen och eventuellt porto.

Kommer det att utlysas fler krisstipendier?

Konstnärsnämnden har inte fått ytterligare uppdrag av regeringen att fördela fler krisstipendier.

Är stipendiet skattepliktigt?

Nej, stipendiet är inte skattepliktigt.

Hur ska stipendiet deklareras?

Du behöver inte ta upp stipendiet i din deklaration.

Måste stipendiet redovisas?

Du behöver inte redovisa till Konstnärsnämnden hur du har använt ditt stipendium.

Var kan jag se vilka som har beviljats ett stipendium?

På vår hemsida finns alla beviljade stipendier.
Länk till beviljade krisstipendier här >> 
 
Uppdaterad: 2020-07-01 Tipsa om sidan

Har du frågor mejla till info@konstnarsnamnden.se 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se