Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Femåriga arbetsstipendier

Femåriga arbetsstipendier

Områdena bild och form samt musik har mest medel att fördela. Särskilt bild och form genom den så kallade Visningsersättningen. Tillgången på medel har också spelat stor roll för hur stipendiesystemet utvecklats och det är därför de femåriga arbetsstipendierna är vanligast inom bild- och form samt musik.
Även stipendiebeloppen skiljer sig åt beroende hur mycket medel som står till förfogande för respektive område. Störst är beloppen inom bild- och form samt dans som ligger på tre prisbasbelopp, musikens och teaterns ligger på 100 000 kr. Stipendierna beskattas eftersom de löper på fler än två år.

Femåriga arbetsstipendier utlyses och fördelas tillsammans med andra arbetsstipendier.

Tidigare stipendiater
uppdelade på olika konstområden »

Nuvarande stipendiater
uppdelade på olika konstområden »
Uppdaterad: 2021-11-04 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se