Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Anmälan, stöd och hjälp

Anmälan, stöd och hjälp

Här har vi samlat information om hur det går till att anmäla allvarliga tillbud och brott, om betydelsen av att dokumentera händelserna, samt vart du kan vända dig om du behöver stöd och hjälp av olika slag.

Om du har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier ska du anmäla händelsen. Det är viktigt för att din arbetsgivare, polisen och Arbetsmiljöverket med flera ska få en korrekt bild av det som har hänt. Det gör också att alla som har möjlighet att påverka situationen kan ta sitt ansvar. Dessutom är det viktigt för att komma tillrätta med brotten, och minska utsattheten för konstnärer.

Polisen arbete mot demokratibrott

Polisen använder begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll. Om du utsätts för hot, våld och trakasserier är det viktigt att du anmäler detta till polisen samt påtalar om det skett i din yrkesutövning som konstnär. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan.

Anmäl allvarliga tillbud och brott

Genom att anmäla att du har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier kan du hjälpa till att förhindra att nya brott sker. Det kan också bidra till att andra brott kan klaras upp. Samma person kan ju ha utsatt andra för brott, och det underlättar om myndigheterna får en helhetsbild. Din anmälan hjälper också bland annat polisen och Arbetsmiljöverket att få en korrekt bild av problemet och hur stort det är.

Allvarliga tillbud är händelser som hade kunnat innebära att någon hade skadats. Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket har bedömt som allvarliga är

 • svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasserier
 • hot om våld
 • mordhot som innebär att den som hotas fruktar för sin hälsa eller sitt liv.

Arbetsgivaren ska anmäla allvarliga tillbud

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan, och i vissa fall till båda. Myndigheterna underrättar också varandra om anmälningar som har kommit in. Arbetsgivaren är även skyldig att ta reda på vad som har hänt, så att det inte händer igen.

Som arbetstagare är du ansvarig för att anmäla ett allvarligt tillbud genom att rapportera det till din chef eller motsvarande. Du behöver inte själv kontakta myndigheterna.

Du kan läsa mer i Arbetsmiljöverkets broschyr Anmäl din arbetsskada (ADI 161).

Brott som olaga hot och våld ska anmälas till Polisen

Om du har utsatts för ett brott, som olaga hot eller våld, bör du alltid anmäla det till Polisen. Om du upplever att det är jobbigt att anmäla händelsen, kan du be din arbetsgivare att göra en polisanmälan i samråd med dig. Anmälan kan göras på olika sätt:

 • Anmäl händelsen på närmaste polisstation.
 • Ring 114 14, om händelsen inte är akut.
 • Ring 112, om händelsen är akut och du eller någon annan svävar i fara.
 • Anmäl stöld och bedrägeri digitalt på Polisens hemsida.

Anmäl näthat, hot och trakasserier på nätet till Polisen

Många utsätts i dag för hot och trakasserier i sociala medier och på internet, och näthatet har blivit ett utbrett problem. Näthat är en samlingsterm för hot och trakasserier som sker via it-teknik, men händelserna kan bara behandlas som brott när innehållet faller under brottsbalken, som exempelvis olaga hot.
Det kan ibland vara svårt att avgöra om du har utsatts för ett brott eller inte. Därför bör du anmäla händelsen och låta Polisen göra bedömningen, även om du är osäker. Enligt Polisen är det också viktigt att anmälan görs snabbt – då är det lättare för dem att utreda. Både Polisen och Brottsofferjouren kan erbjuda stöd och hjälp om du har blivit utsatt. Läs mer under rubriken Stöd och hjälp.

 • Anmäl näthat på närmaste polisstation eller ring 114 14.

Dokumentera och spara all information om det som hänt

Om du har utsatts för hot, våld eller trakasserier ska du alltid:

 • Anmäla händelsen.
 • Spara information om händelsen, till exempel skärmdumpar, länkar, e-post och sms.
 • Dokumentera eventuella medicinska skador, genom att gå till en läkare.
 • Hänvisa till personer som kanske har hört eller sett det som hänt.

Dokumentationen är viktig som bevisning vid en eventuell rättegång.

Vad händer efter en anmälan om brott?

När ett brott har blivit polisanmält är det polis och åklagare som avgör om det behöver göras en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Om Polisen bedömer att händelsen inte är ett brott eller om det inte finns någon misstänkt läggs utredningen ner, och det blir ingen förundersökning. Om Polisen däremot kan genomföra en förundersökning är det upp till åklagaren att väcka åtal, vilket innebär att det blir rättegång.

Polisens webbplats finns information och länkar om hur du anmäler ett brott och vad som händer efter anmälan. Där finns också ordförklaringar och svar på frågor, samt information om ersättning och skadestånd eller stöd och hjälp från samhället.

 

Även på Brottsoffermyndighetens webbplats finns det viktig information om vad som händer i samband med och efter anmälan.

Stöd och hjälp om du utsätts för hot eller våld

Att bli utsatt för hot eller våld kan vara mycket känslosamt och skapa stark rädsla. Om du har utsatts kan du därför behöva stöd och hjälp på andra sätt än juridiskt. Arbetsmiljöverket rekommenderar till exempel att större arbetsplatser ska ha någon form av krisgrupp eller liknande. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna det på ett lämpligt sätt.

Att tänka på efter en händelse av hot eller våld

 • Lämna aldrig en drabbad person ensam.
 • Lyssna! Du behöver inte ge råd eller säga kloka saker, utan det viktigaste är att du finns där.
 • Undvik att ge kritik eller att söka efter vem som eventuellt har gjort något fel.
 • Skicka inte hem någon till en tom bostad. Se till att en anhörig eller vän tar hand om den drabbade.

Företagshälsovården kan också vara en värdefull resurs när det gäller att förebygga hot och våld samt ge krisstöd. Dessutom erbjuder flera myndigheter och organisationer kostnadsfritt stöd, bland andra Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten.

Brottsofferjourens rådgivning och stöd

Brottsofferjouren erbjuder rådgivning och stödsamtal till dig om du har utsatts för brott. Brottsofferjouren har totalt 1400 frivilliga volontärer och över 100 anställda som arbetar över hela landet. Det finns över 75 lokala brottsofferjourer i landet. De kan ge stöd, råd och hjälp till dig som är brottsoffer, anhörig eller vittne. Rådgivningen kan röra sådant som information om hur en polisanmälan går till eller om rättsprocessen. Brottsofferjouren kan även ge stöd i samband med en rättsprocess och hjälpa till i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag.

Du kan hitta mer information på Brottsofferjourens hemsida. På webbplatsen finns även information om lokala brottsofferjourers kontor.

 • Brottsofferjouren Sverige har en telefoncentral som ger en första hjälp: 0200-21 20 19.

Där finns också utbildade språkvolontärer som kan ge stöd på många olika språk.

 • Ring 0200 - 21 20 19 för att få hjälp på ditt modersmål.

Kontakten med Brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte. Om du kontaktar Brottsofferjouren kan du vara anonym, och behöver inte uppge ditt namn.

Under 2018 hade Brottsofferjouren en intern vidareutbildning om konstnärers situation vid händelser av hot, våld och trakasserier. Syftet var att bättre förstå och snabbt kunna sätta sig in i de frågor som konstnärer behöver stöd i när de har utsatts för hot och hat.

Brottsoffermyndigheten ska underlätta för brottsoffer

Brottsoffermyndigheten arbetar för att underlätta för brottsoffer att bevaka sina rättigheter, samt uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har det rikstäckande ansvaret för bland annat brottsskadeersättning.

Brottsoffermyndighetens webbplats finns information om hur du ska göra om du har utsatts för brott: om polisanmälan, om rättegångsprocessen och om ekonomisk kompensation. Här får du också veta var du kan få stöd, hjälp och skydd. 

Brottsoffermyndigheten har också en servicetelefon för frågor om ekonomisk kompensation eller sådant som rör dina rättigheter vid en rättagångsprocess.

 • Brottsoffermyndighetens servicetelefon är öppen vardagar kl. 09.00-15.00: 090-70 82 00

Polisen om behov av skydd

Om du har utsatts för brott kan du i vissa fall behöva någon form av skydd. Polisen kan erbjuda skydd om du har behov av det, och det är också de som avgör vilken typ av skydd som ska användas i ditt fall. Om du hotas och är vittne till ett brott, om du är anställd inom rättsväsendet eller någon annan myndighet, eller är journalist eller politiker, kan du ha rätt till skydd. Det finns flera olika typer av skydd för hotade personer. Polisen avgör först om det finns ett behov av skydd, och sedan vilken sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet.

Det finns flera olika typer av skydd för hotade personer. Polisen avgör först om det finns ett behov av skydd, och sedan vilken sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet.

Om du har frågor eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till Polisen. Det gäller även hot som förmedlas via internet, till exempel via e-post eller mobiltelefon. Polisen uppmanar dig att spara skärmdumpar, länkar, e-post och sms som bevis.

 • Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Polisen kan även ge dig tips om hur du kan skydda dig själv, och informera om vilka skyddsåtgärder som finns att få. Det finns till exempel tekniskt kortvarig bevakning och skydd som säkerhetslås och olika typer av larm.

Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO

Om du eller någon annan upplever att ni har utsatts för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, kan du anmäla händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. De kan då pröva om det är frågan om diskriminering.

Om du anser att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare har brister i sitt förebyggande och främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter kan du anmäla det till DO. Du kan även göra en anmälan om du uppfattar att en aktör använder sig av en metod eller ett arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering.

 

Uppdaterad: 2020-08-10 Tipsa om sidan

Relaterad information

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Sverige har en telefoncentral som ger en första hjälp:

BOJ_nytt_Nummer

Diskrimineringsombudsmannen

Att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen

Polisen

Anmäl till polisen genom att ringa

114 14 eller besöka en polisstation

Gör en anmälan på polisens hemsida

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens servicetelefon är öppen vardagar 09.00-15.00,
telefon 090-70 82 00

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se