Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Hot

Hot


Illustration: Magnus Bard
Här kan du läsa om vad hot innebär. Vi tar upp hur du kan veta om det rör sig om ett brott, vad lagen säger om olaga hot samt om konstnärers utsatthet för hot.

Hot och våld i yrkeslivet är frågor som får allt större uppmärksamhet i samhället och i medierna. De mest utsatta yrkesgrupperna är sådana som har stor offentlig synlighet och som förknippas med den fria tanken och det öppna samhället: journalister, förtroendevalda och konstnärer. Konstnärer som utsätts påverkas i mycket hög grad, bland annat på grund av att de ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller.

Vad menas med hot?

Den som hotar vill skapa rädsla. Syftet är ofta att skrämma någon till att antingen göra något eller att inte göra något. Hot behöver inte vara uttalade, utan kan också vara vaga. De kan uttryckas direkt, öga mot öga, eller indirekt.

Ofta är det svårt att avgöra hur allvarligt ett hot är. För att ett hot ska vara ett brott, ett så kallat olaga hot, ska det vara allvarligt menat. Polisen beskriver olaga hot som att någon allvarligt har hotat att skada dig eller andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig.

Du ska alltid polisanmäla

Om du utsätts för hot, våld och trakasserier är det viktigt att du anmäler detta till polisen samt påtalar om det skett i din yrkesutövning som konstnär. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan. Polisen använder begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll. Var också noga med att anmäla händelsen till din arbetsgivare och ditt skyddsombud om du är anställd. Annars riskerar du att inte få det stöd som du behöver från arbetsplatsen.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss. 

Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se