Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Länkar

Länkar

Här finns länkar till mer läsning om hur man förebygger hat och hot. Det är länkar till myndigheter och rapporter samt lagar och föreskrifter i ämnet.

Har du blivit utsatt för...

 

Hot

Polisen om hot

Våld

Polisen om våld och misshandelsbrott

Polisen om demokratibrott

Trakasserier eller sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen om trakasserier och sexuella trakasserier

Polisen om olaga förföljelser och "stalkning"

Näthat

Polisen om näthat och it-relaterade brott

Hatbrott

Polisen om hatbrott

Rapporter

Författarförbundet och KRO, rapport om hat och hot (Författarförbundet)

Hatbrott 2018 (Brottsförebyggande rådet)

Hotad kultur (Myndigheten för Kulturanalys)

Hot och våld (Brottsförebyggande rådet)

Hot och påverkan mot samhället  (Brottsförebyggande rådet)

Konstnärsnämndens arbetsmiljöundersökning (Konstnärsnämnden)

Nationella trygghetsundersökningen (Brottsförebyggande rådet)

Olaga förföljelse (Brottsförebyggande rådet)

Personlig säkerhet (Säkerhetspolisen)

Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet  (Konstnärsnämnden)

Utsatta museer? (Myndigheten för Kulturanalys)

Värdar eller väktare (Myndigheten för Kulturanalys)

Myndigheter och organisationer

Arbetsmiljöverket

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens webbplats Tysta inte.se

Diskrimineringsombudsmannen

Polisen

Lagar, regler och föreskrifter

Arbetsmiljölagen på Arbetsmiljöverkets hemsida

Brottsbalken

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

Tryckfrihetsförordningen

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2019-05-10 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se