Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Trakasserier och sexuella trakasserier / Trakasserier och sexuella trakasserier på konstområdet

Trakasserier och sexuella trakasserier på konstområdet

Här har vi samlat information om konstnärers utsatthet för trakasserier och sexuella trakasserier.

Konstnärers utsatthet för trakasserier och sexuella trakasserier har fått stor uppmärksamhet. Konstnärsnämndens arbetsmiljörapport visade att 15 procent av konstnärerna hade utsatts för trakasserier och mobbning i anknytning till sin yrkesutövning under de senaste 12 månaderna. En stor andel av de konstnärer som drabbats, 43 procent, har avstått från konstnärlig verksamhet på grund av det som hänt.

Under 2017 har frågan om sexuella trakasserier på konstområdet fått stor uppmärksamhet. Kampanjen #metoo visade att mörkertalen i kulturvärlden och andra branscher är stora, och att de drabbade ofta är personer med otrygga anställningsvillkor.

Trakasserier och mobbning

Konstnärsnämndens rapport Konstnärers arbetsmiljö visar att trakasserier och mobbning är vanligare i interna yrkesrelationer än i externa, som i kontakt med till exempel publik eller allmänhet.

Den vanligaste orsaken bakom trakasserier av publik eller allmänhet är kön. Det uppgav 43 procent av de som drabbats. Däremot är ålder en något vanligare orsak bakom trakasserier internt; i relation till chefer, kollegor eller motsvarande.

Kvinnor utsätts något oftare än män för trakasserier, utom i externa relationer, där män utsätts något oftare.

Trakasserier och mobbning inom de olika konstområdena

De som oftast utsätts för trakasserier och mobbning av externa personer, som publik eller allmänhet, är konstnärer inom film, följt av bild och form, dans, och ord. Minst utbredd är denna form av trakasserier inom teater och musik. Ordområdet är det enda konstområde där trakasserier och mobbning från externa personer är mer omfattande är de interna trakasserierna.

Konstnärer inom ord och film väljer oftare än andra att avstå från konstnärlig verksamhet på grund av trakasserier och mobbning. Teaterkonstnärerna väljer mest sällan att avstå, trots att trakasserier och mobbning förkommer oftare inom teatern än de flesta andra konstområden.

Sexuella trakasserier är vanligast inom dans

Drygt 4 procent av konstnärerna i Konstnärsnämndens arbetsmiljöundersökning uppgav att de hade utsatts för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier hade drabbat kvinnliga konstnärer i högre grad än manliga: 5 respektive 1 procent.

Av de som hade utsatts uppgav 65 procent totalt att det hade skett i kollegiala relationer, och 42 procent att de hade utsatts av en chef eller motsvarande. Av de drabbade hade 59 procent utsatts för sexuella trakasserier av externa personer, som publik eller allmänhet.

Undersökningen visade att utsattheten för sexuella trakasserier är större inom de kollektiva konstarterna, särskilt dans och teater, än inom områden som ord, bild och form.  

Fler måste anmäla

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökningen 2018 visar att hot och trakasserier är de vanligaste brotten mot enskilda. Det vanligaste skälet till att inte anmäla är uppfattningen att en anmälan inte leder någon vart. Dessutom tycks benägenheten att anmäla höra ihop med hur allvarligt brottet uppfattas vara. Våld anmäls därmed oftare än hot, och hot anmäls oftare än trakasserier. Likaså leder anmälan av våld oftare till åtal än hot, och hot leder oftare till åtal än trakasserier.

Polisen arbetar med att bygga upp rutiner för att brott mot yrkesverksamma som har betydelse för det öppna, demokratiska samtalet ska kunna hanteras på ett bättre sätt. Därför är det viktigt att du påtalar att brottet skett inom ramen för din konstnärliga yrkesutövning vid en eventuell anmälan. Problemet är att om brotten inte anmäls så finns heller ingen kunskap om i vilken grad konstnärer utsätts.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2019-04-02 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se