Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier


Illustration: Magnus Bard
Här kan du läsa om vad som menas med trakasserier och mobbning, och vad det kan innebära. Vi tar upp vad lagen säger, och redogör för konstnärers utsatthet.

Trakasserier, mobbning och andra subtila former av hot uppfattas ofta inte som tillräckligt allvarliga för att polisanmälas. De kan därför pågå en längre tid utan att anmälas eller åtgärdas. Mer konkreta former av brott som fysiskt våld är ofta lättare att få grepp om. Konsekvenserna är dock minst lika allvarliga, och det är till exempel vanligare att trakasserier påverkar konstnärers arbete än att hot och våld gör det.

Olika former av trakasserier

Skillnaden mellan trakasserier och hot är att trakasserier syftar till att kränka medan hot syftar till att skrämma. Brottsförebyggande rådet beskriver trakasserier som att du vid upprepade tillfällen till exempel blir förföljd av någon, eller får oönskade besök, telefonsamtal eller meddelanden. Händelserna i sig kan vara mer eller mindre allvarliga och behöver inte var för sig vara brottsliga i lagens mening. Däremot kan de sammantaget utgöra brott enligt brottsbalken i form av:

 • grov fridskränkning
 • grov kvinnofridskränkning
 • ofredande
 • hemfridsbrott
 • olaga förföljelse

Olaga förföljelse och stalkning

Om du blir utsatt för olaga förföljelse innebär det att du blir utsatt för upprepade brottsliga handlingar. Det kan handla om att du blir trakasserad eller förföljd vid upprepade tillfällen av någon som hotar dig, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger eller skickar brev eller e-post med kränkande innehåll.

Stalkning är enligt polisen ett vidare begrepp än olaga hot, och avser både brottsliga handlingar och sådant som inte är brott i lagens mening. Om du blir utsatt för stalkning innebär det att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på dig.

De andra formerna av trakasserier enligt brottsbalken kan du läsa om under rubrikerna Näthat och Hatbrott.

Trakasserier enligt diskrimineringslagen

Trakasserier är i sig inte ett rättsligt begrepp utanför diskrimineringslagen. Trakasserier och sexuella trakasserier är två av de totalt sju olika formerna av diskriminering. Ett brott enligt diskrimineringslagen blir det när någon kränker din värdighet genom att förlöjliga dig eller säger nedvärderande saker om dig som har att göra med de sju diskrimineringsgrunderna:

 • ditt kön
 • din könsöverskridande identitet eller uttryck
 • din etniska tillhörighet
 • din religion eller trosuppfattning
 • din funktionsnedsättning
 • din sexuella läggning
 • din ålder

Trakasserier och sexuella trakasserier kan vara svåra att bevisa. Trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som uppfattas som oönskade av den som drabbas.

Mobbning

Mobbning kallas också för kränkande särbehandling. Det innebär att en eller flera personer kränker dig fysiskt eller muntligt upprepade gånger. Det kan också handla om att du blir utfryst ur en social gemenskap. För att det ska räknas som mobbning ska de som utsätter dig ha ett visst övertag över dig, till exempel genom att vara en grupp, vara dina överordnade eller liknande.

Läs vidare om diskriminering under rubrikerna Näthat och Hatbrott.

Vem drabbas?

Hot, våld och trakasserier drabbar olika yrkesgrupper, enligt Brottsförebyggande rådet i rapporten Hot och våld. Det är framför allt yrkesgrupper som arbetar nära riskklienter i utsatta situationer som drabbas av hot och våld. Yrkesgrupper som inte arbetar nära riskklienter, men fattar avgörande beslut för individer, utsätts oftare för trakasserier av olika slag. Enligt Brottsförebyggande rådet sker hot ofta öga mot öga, medan trakasserier sker genom telefonsamtal och liknande.

Du ska alltid polisanmäla

Om du utsätts för hot, våld och trakasserier är det viktigt att du anmäler detta till polisen samt påtalar om det skett i din yrkesutövning som konstnär. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan. Polisen använder begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll. Var också noga med att anmäla händelsen till din arbetsgivare och ditt skyddsombud om du är anställd. Annars riskerar du att inte får det stöd som du behöver från arbetsplatsen.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2019-04-02 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se