Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Våld

Våld


Illustration: Magnus Bard
Här kan du läsa om vad som menas med våld och vad det kan innebära. Vi tar upp vad lagen säger om våldsbrott och hur utsatta konstnärer är för våld.

Hot och våld i yrkeslivet är frågor som får allt större uppmärksamhet i samhället och i medierna. De mest utsatta yrkesgrupperna är sådana som har stor offentlig synlighet och som förknippas med den fria tanken och det öppna samhället: journalister, förtroendevalda och konstnärer. Konstnärer som utsätts påverkas i mycket hög grad, bland annat på grund av att de ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller.

Vad menas med våld?

Med våld menas att någon skadar någon annan fysiskt eller psykiskt. I den juridiska definitionen ingår en rad olika brott, från misshandel till mord.

När fysiskt våld är ett uttryck för hat på grund av någons nationella eller etniska tillhörighet, religiösa uppfattning eller sexuella läggning kallas det för hatbrott. Läs mer under rubriken Trakasserier och sexuella trakasserier

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2018-03-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se