Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbeta och bo utomlands

Arbeta och bo utomlands (inom EU/EES-området och Schweiz)

Allt fler konstnärer arbetar utomlands, återkommande eller vid enstaka tillfällen. Många bor också utomlands under någon period. Frågorna är många; hur ska man deklarera, i vilket land ska skatten och sociala avgifter betalas, vilket skydd har man inom trygghetssystemen som förälder, om man blir sjuk eller är pensionär och vad händer om jag blir arbetslös och så vidare?

Konstnärsguiden försöker ge en sammanfattning av reglerna inom EU/EES-området och Schweiz. Mellan dessa länder finns en omfattande samordning och reglerna omfattar dig som medborgare i medlemsstat vare sig du är anställd, egenföretagare eller pensionär i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Att tänka på innan du tar jobb utomlands

Som svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd om du tar ett jobb inom EU/EES-land eller Schweiz. Det är de nationella reglerna i det land du flyttar till som avgör om du också ska anses vara bosatt där. Även om det finns samordnings-bestämmelser inom EU så varierar de nationella regelverken och det är därför viktigt att tar reda på vad som gäller för just dig i det land du kommer att arbeta/bo i.

Ta kontakt med Försäkringskassan och Skatteverket innan du flyttar/börjar arbeta utomlands för att få reda på eventuella intyg och blanketter du kan behöva inför utlandsvistelsen. Du ska även ta kontakt med motsvarande i det land du kommer att arbeta och försök att få din nya arbetsgivare eller uppdragsgivare att hjälpa till. Det kan också vara bra att ta kontakt med din fackliga organisation/intresse-organisation för information.

Arbetets längd

Saker som spelar in är om arbetet utomlands betraktas som tillfälligt eller mer som permanent, det finns olika tidsregler att förhålla sig till. Det är något man återkommande behöver reflektera över i händelse av att man t.ex. förlänger sin utlandsvistelse/arbete. När det gäller skatteregler finns en sexmånadersregel och en ettårsregel att ta hänsyn till. För att du som egenföretagare eller utsänd arbetstagare ska fortsätta vara försäkrad hos Försäkringskassan i Sverige krävs bl.a. att arbetet utomlands är tillfälligt, inte längre än 24 månader.

Om du arbetar i ett EU-land, men bor i ett annat och återvänder dit varje dag eller minst en gång i veckan, räknas du enligt EU-rätten som gränsarbetare (som ibland också brukar kallas för gränsgångare eller gränspendlare).

Socialförsäkring inom EU

Den som arbetar i ett annat EU-land omfattas normalt av det landets socialförsäkring. Med arbete avses var arbetet utförs, inte var arbetsgivaren finns. Det finns dock situationer då du kan vara försäkrad i Sverige även om du utför arbete i andra EU länder. Det gäller t.ex. om du är utsänd eller om du återkommande arbetar i flera länder. I de fallen är det viktig att du tar kontakt med Försäkringskassan som då kan utfärda ett ”Intyg om tillämplig lagstiftning” (A1). Intyget visar att du inte ska betala sociala avgifter i det tillfälliga arbetslandet. För att få vårdförmåner i det tillfälliga arbetslandet behöver du det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). Det Europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till nödvändig vård inom EU.

Övrigt att tänka på

Skaffa även en e-legitimation och bank på internet om du redan inte har det. Det kommer att underlätta dina kontakter med Skatteverket och din bank. Glöm vidare inte att kolla upp ditt privata försäkringsskydd, kontrollera med ditt försäkringsbolag så att du inte tappar kompletterande försäkringsskydd eller står utan försäkring för din egendom eller ditt företag. Kanske behövs det också andra/nya kompletterande försäkringar för utlandsvistelsen?

En liten checklista

  • Hur länge ska du arbeta utomlands
  • Ta kontakt i god tid med Försäkringskassan och Skatteverket
  • Ta reda på hur din arbetslöshetsförsäkring fungerar
  • Skaffa eventuellt intyg (A1) och EU-kortet
  • Skaffa eventuell e-legitimation och internetbank
  • Kontrollera ditt privata försäkringsskydd
  • Anmäl din utlandsvistelse hos Försäkringskassan och Skatteverket beroende på tiden
Uppdaterad: 2021-10-07 Tipsa om sidan

Scensverige, en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling. De har byggt upp en guide på sin hemsida som vänder sig till de som ska turnera utomlands eller ta emot ett gästspel från ett annat land.

Scensveriges internationella gästspelsguide

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se