Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Företagande / Alternativa former

Alternativa former

Du behöver inte alltid ha eget företag för att kunna ta jobb mot faktura. Om uppdragsgivaren/ produktionsbolaget kräver faktura kan du istället använda dig av faktureringsservice/egenanställningsföretag/fakturaanställningsföretag som en mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren vid kortare uppdrag. Det förekommer också att konstnärer tillsammans bildar en ideell förening eller en ekonomisk förening som då kan träda in och fakturera en kund/uppdragsgivare.

Faktureringsservice/egenanställning/fakturaanställning

Fakturaanställningsföretag kan möjliggöra för privatpersoner/konstnärer att fakturera utan att ha eget företag. Det är dock den enskilda konstnären som skaffar kunden och uppdraget till fakturaanställningsföretaget. Det är det anlitade fakturaanställningsföretaget som tecknar affärsavtal med kunden/uppdragsgivaren och sedan tecknar anställningsavtal med konstnären mot en viss procent av arvodet. Anställningsformen är allmän visstidsanställning och fakturaanställningsföretaget ska ha arbetsgivaransvaret till alla delar.

Att använda faktureringsföretag någon enstaka gång kan vara en lösning i en uppbyggnadsfas innan du startat en egen firma men så fort som verksamheten växer är det bättre att skaffa sig bokföringshjälp och gå över till att starta eget företag. Utför du arbete åt en uppdragsgivare med kollektivavtal kan du ha möjlighet att få anställning direkt av uppdragsgivaren.

Teaterförbundets Servicebolag startade en tjänst för förbundets medlemmar för att hjälpa dem att kunna ta kortare engagemang utan att ha ett eget företag. Syftet är att vara en tillfällig lösning på väg in mot längre anställningar. 

Läs mer om Teaterförbundets Servicebolag

Musikerförbundets faktureringsservice har ett liknande upplägg för att hjälpa sina medlemmar.

Läs mer om Musikerförbundets Faktureringsservice (AMA)

Det finns många olika faktureringsföretag/egenanställningsföretag som personer verksamma inom kulturområdet ibland använder sig av.  Se vidare på Egenanställningsföretagens branschorganisation hemsida.

SMart är ett gemensamt produktionshus och har utvecklat tjänster för att speciellt passa frilansare, projekt och grupper i den kulturella och kreativa världen. Etablerade SMart-kontor finns i flera europeiska länder.

Läs mer om SMart

A-kassa och egenanställningsföretag

Enligt lagen om Arbetslöshetsförsäkring ska du rätt till ersättning från din A-kassa, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. För att vara kvalificerad till ersättning från A-kassan så ska du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll. Det råder idag en viss osäkerhet bland A-kassornas handläggare i hur reglerna i lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas. Om du har eget företag kan det försvåra möjligheterna att lägga företaget som vilande. Det är återkommande problem för konstnärer att påvisa osjälvständighet för att bli berättigad A-kassa

Näringsdrivande ideell förening

Många dansgrupper/kompanier driver sin verksamhet i denna form och det förekommer också inom musik och teater. Tänk dock på att en näringsdrivande ideell förening, där medlemmarna gynnas ekonomiskt, förmodligen har övergått till att bli en ekonomisk förening. Föreningen deklarerar varje år till Skatteverket för sin verksamhet. Föreningen betalar bolagsskatt om verksamheten går med vinst sedan lön till medarbetarna har betalats ut.

En ideell förening behöver normalt inte registreras hos någon myndighet. Men en ideell förening som har anställda ska registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket, som ger föreningen ett organisationsnummer. Eftersom en sådan här förening bedriver näringsverksamhet, kan det vara bra att anmäla föreningen för registrering hos Bolagsverket. Samma bestämmelser för moms gäller för den här typen av ideella föreningar som för övriga företag.

Läs mer hos Bolagsverket.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se