Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Pension

Pension

Hur stor din pension blir beror på din livsinkomst och när du väljer att gå i pension. Ju mer du tjänar och längre du jobbar desto högre blir pensionen. Allt du tjänar och betalar skatt för under ditt liv ger pension. Förutom lön för arbete får du också pension om du har a-kassa, sjukpenning eller föräldrapenning.

Olika typer av pension

Den allmänna pensionen består av tre delar:

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • Garantipension

Dessutom kan du som har varit anställd få tjänstepension från din arbetsgivare. Du kanske också har ett eget sparande. De olika pensionerna läggs ihop och blir tillsammans din totala pension.

Läs mer om allmän pension.

Läs mer om tjänstepension.

Olika regler beroende på ålder

Du som är född mellan 1938-1953 berörs i olika grad av tidigare pensionssystem. Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen och den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet.

Kontakta Pensionsmyndigheten för ytterligare information.

Pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst är samma sak som din skattepliktiga inkomst med ett avdrag för allmän pensionsavgift. Den allmänna pensionsavgiften betalas i samband med skatten på din lön. Ytterligare avgift till pensionssystemet betalas genom arbetsgivaravgifter.

Pensionsrätter

För de inbetalda pengarna får du pensionsrätter som visar att pensionssystemet är skyldigt dig pengar. Pengarna får du främst tillbaka i form av inkomstpension den dagen du själv blir pensionär. En del av pengarna, 2,5 procent, betalas dock in på ett individuellt premiepensionskonto där du själv bestämmer hur pengarna ska placeras.

För dig som är bosatt utomlands, läs mer på Pensionsmyndigheten.

Läs mer om din rätt att arbeta fram till 67 år och i vissa fall längre om du och din arbetsgivare är överens om det.

Orange kuvert – årsbesked för allmän pension

Pensionsmyndigheten börjar skicka ut orange kuvert i mitten på januari varje år. Pensionärerna får sina kuvert först. Under perioden februari - mars får pensionsspararna sina kuvert.

Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i pension varje månad under året, vilka utbetalningsdagar som gäller och information om dina eventuella premiepensionsfonder.

Du som fortfarande tjänar in till pensionen får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året. Eventuell tjänstepension från arbetsgivare eller eget pensionssparande redovisas inte i det orange kuvertet.

Läs Konstnärsnämndens särskilda skrift om pension - Pensionplanering för konstnärligt yrkesverksamma

Logga in och gör en prognos över din pension.

Skaffa en digital brevlåda.

Uppdaterad: 2019-03-22 Tipsa om sidan

Dela på föräldraledigheten om det går!

Både föräldraledighet och deltidsarbete gör att du inte tjänar lika mycket till din pension. Därför är det bra om du och din partner kan dela på föräldraledighet och deltidsarbete.

Om ni inte kan dela kan det vara en bra idé att tillsammans prata igenom ekonomin och se till att den som tar ut mer föräldraledighet blir kompenserad. Till exempel genom ett eget sparande till pension. För att sparandet ska bli ditt eget och inte delas vid eventuell skilsmässa är det bra om sparandet skrivs som enskild egendom.

Du som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över din pensionsrätt för premiepensionen till din partner.

SOK stiftelsen

SOKstiftelsen finns för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner.

Påverka din pension som frilansare

De flesta konstnärer på scen-, musik-, bild- och ordområdet är frilansande antingen som tidsbegränsat anställda, företagare eller både och, s.k. kombinatörer.

Frilansande anställda har ofta tids-begränsade anställningar som varierar i längd. Som frilansare med eller utan eget företag saknas i perioder eller helt och hållet inbetald tjänstepension. Därför måste du själv komplettera med eget sparande.

Läs skriften Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se