Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatt och deklaration / Deklaration / Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet

För att vara näringsidkare krävs att man arbetar självständigt, det ska vara en varaktighet och finnas ett vinstsyfte. En fritt utövande konstnär klassas som näringsidkare om denne ägnar sig åt skapande eller annat konstnärligt arbete, är yrkeskunnig inom sitt område och ägnar sig yrkesmässigt åt konstnärligt arbete.

Du som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag redovisar dina inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Du har godkännande för F-skatt om du har enskild firma och särskild A-skattsedel som delägare i handelsbolag.

Enskild firma redovisar sina inkomster och kostnader från bokföringen, samt övriga ej bokförda inkomster och kostnader på blankett NE. Delägare i handelsbolag redovisar sin andel av bolaget på blankett N3A samt eventuella andra, i handelsbolaget ej bokförda inkomster och kostnader.

Alla som bedriver näringsverksamhet ska ha bokföring.

Verksamhetens inkomster och kostnader ska bokföras och ett årsbokslut ska upprättas. Det är bokföringen som är grunden till redovisningen i deklarationen med plats för skattemässiga justeringar för de inkomster och kostnader som inte finns med i bokföringen, men som ska ingå i den skattemässiga redovisningen på blankett NE eller N3A.

Det finns en del avdrag och skattemässiga justeringar som endast kan göras under inkomst av näringsverksamhet (och inte i tjänst). Om du i din näringsverksamhet inte kan påvisa ett tydligt avskilt arbetsrum kan du istället erhålla ett schablonavdrag för arbetsrum i bostad om 4 000 kr för lägenhet och 2 000 kr för villa. För detta krävs att du arbetar minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning.

Många konstnärer har ojämna inkomster mellan åren och under inkomstslaget tjänst beskattas inkomsten det år man får den utbetald. Det innebär att man inte kan påverka beskattningen och kan få betala högre skatt än en person som har näringsverksamhet och kan planera skatten genom vissa avdrag och avsättningar.  Det finns dock en möjlighet för anställda att utjämna skatten och det är reglerna om ackumulerad inkomst (se under rubriken Inkomst av tjänst).

I inkomst av näringsverksamhet kan du göra avdrag för avsättning till upphovsmannakonto, periodiseringsfond eller expansionsfond för att jämna ut ovanligt höga inkomster. Det kan t.ex. vara värdefullt om du ett år överstiger gränsen för att betala statlig inkomstskatt. Istället för att detta år betala statlig inkomstskatt kan du lösa upp avsättningen ett annat år då du har lägre inkomst och då endast betala kommunal inkomstskatt. Detta är en stor fördel för dem med näringsverksamhet jämfört med dem med inkomst av tjänst. Se exempel nedan.

Som fritt utövande konstnärer finns det vissa skattemässiga regler som är mer fördelaktiga än för andra näringsverksamma.

Har du underskott i din näringsverksamhet och dessutom har inkomst av tjänst kan du som fri utövande konstnär kvitta årets underskott av näring mot inkomst av tjänst utan beloppsgräns eller tidsgräns. (För övriga näringsidkare gäller max
100 000 kr i underskott och under nystartad verksamhets första 5 år). En förutsättning för att få kvitta underskott mot tjänsteinkomst enligt de förmånligare reglerna är att din verksamhet så gott som uteslutande är av konstnärlig art.

En annan fördelaktig regel är avsättning av överskott till Upphovsmannakonto. Du kan som konstnär sätta in en del av vinsten på ett särskilt bankkonto och slippa beskattning av beloppet. Insättningen måste göras innan du lämnar in deklarationen för det aktuella året, så du behöver inte göra insättningen under inkomståret. Insättningen får stå kvar där till 31 december 5 år senare. Senast då måste den tas ut och då tas upp för beskattning. Det går också bra att ta ut avsättningen i delar under femårsperioden. 

Läs mer hos skatteverket
Allmänt avdrag för konstnärer

Avdragslexikon för företag

Läs deklarationsvägledning för mindre enskild konstnärlig näringsverksamhet.
Bruno Grönberg bildkonstnär.

Läs ytterligare deklarationsexemplen
 - Thomas Svensson frilansande musiker/kompositör med enskild firma.

- Lena Hansson, konsthantverkare med andel i Handelsbolag.

 

- Eva Ek, författare med blandad inkomst.

 

Samtliga deklarationsexempel på Konstnärsguiden.

Uppdaterad: 2019-04-05 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se