Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Skatter

Allt förvärvsarbete du utför ska beskattas. Pengarna du betalar i skatt används bland annat till att finansiera din sjukpenning och pension. Det betyder att du som deklarerar låg inkomst och betalar lite skatt också får en låg sjukpenning och pension.

Under inkomståret betalar du löpande preliminär skatt, antingen som A-skatt eller som F-skatt. När du har deklarerat och din deklaration har granskats av Skatteverket beräknas din slutliga skatt. Har du betalat för litet preliminär skatt jämfört med den slutliga skatten, ska du betala mellanskillnaden som kvarstående skatt. Har du betalat mer preliminär skatt än den slutliga skatten, får du tillbaka mellanskillnaden som överskjutande skatt.

Din preliminärskatteform är inte det enda som avgör din status som anställd eller företagare. Det är viktigt att tänka på exempelvis vid ansökan om a-kassa.

Som anställd har du A-skatt

Om du är anställd, dvs. du har inkomst av tjänst, betalar du A-skatt. Det innebär att din arbetsgivare gör skatteavdrag på din lön och betalar in den preliminära skatten till Skatteverket för din räkning. Arbetsgivaren betalar också sociala avgifter för dig i form av arbetsgivaravgifter. Detta gäller även om du är anställd i ett eget aktiebolag.

Läs mer om A-skatt

Som företagare har du F-skatt

Om du har inkomst av enskild näringsverksamhet bör du vara registrerad för F-skatt (ha godkännande för F-skatt). Detta innebär att du själv betalar preliminär skatt i form av F-skatt. Observera att den här preliminära F-skatten ska täcka både din inkomstskatt och dina socialavgifter (egenavgifter).

Läs mer om F-skatt 
Läs mer om deklaration

Som både anställd och företagare ska du ha F-skatt med villkor

Det är mycket vanligt bland konstnärer oavsett konstområde att både ha inkomst av näringsverksamhet genom enskild firma och inkomst av tjänst genom en anställning. I så fall är du så kallad kombinatör och ska ha både ha F- och A-skatt. Du har då F-skatt med villkor, det som tidigare kallades FA-skatt. Det betyder att arbetsgivaren gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt, medan du själv betalar preliminär skatt för näringsverksamheten.

Godkännandet för F-skatt har ytterligare en funktion, förutom att den styr din preliminära skatt. Om du utför ett uppdrag och meddelar uppdragstagaren att du har godkännande för F-skatt innebär detta att uppdragstagaren inte kan bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter och dra skatt, eftersom du ska sköta detta själv.

Läs mer om F-skatt med villkor (FA-skatt)
Läs mer om deklaration

Som delägare i handelsbolag får du s.k. SA-skatt

Du som är delägare i ett handelsbolag betalar din preliminära skatt i form av särskild A-skatt, s.k. SA-skatt. Du betalar skatt och egenavgifter på din andel av handelsbolagets vinst. SA-skatten beräknas ungefär som F-skatt i enskild firma. Själva handelsbolaget får dock ett godkännande för F-skatt. Detta som ett bevis på att handelsbolagets delägare ansvarar för skatt och sociala avgifter för inkomsterna av verksamheten.

Läs mer om beskattning av handelsbolag och dess delägare på Skatteverkets hemsida.

Aktiebolag eller ekonomisk förening ger A-skatt och F-skatt

Du som bedriver verksamhet i ett aktiebolag eller ekonomisk förening är i regel anställd av ditt bolag eller förening och har därmed A-skatt. Tänk på att du måste registrera bolaget eller föreningen som arbetsgivare hos Skatteverket. Själva aktiebolaget eller ekonomiska föreningen, som är olika typer av juridiska personer, har F-skatt. Bolagsskatten är 21,4 % på överskottet av verksamheten från och med 1 januari 2019.

Läs mer om beskattning av aktiebolag hos Skatteverket.
Läs mer om beskattning av ekonomisk förening i
Verksamt.se.
Läs mer om företagsformer under rubriken
Företagsformer.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

Exempel inkomst av enskild näringsverksamhet (F-skatt):

Boris är bildkonstnär och försörjer sig helt på sin egna verksamhet. Därför har han en enskild firma och betalar F-skatt varje månad baserad på vad han uppgett till Skatteverket som beräknad årsinkomst.

Exempel blandad inkomst (F-skatt med villkor):

Astrid är frilansande skådespelare, men kan inte försörja sig på sitt skådespeleri. Därför drygar hon ut sina inkomster med ett deltidsarbete på en förskola. Hon har alltså både inkomster från sin egna verksamhet som skådespelare och från anställningen på förskolan. Astrid har därför F-skatt med villkor (tidigare FA-skatt).

Inkomsten hon får i sitt företag måste hon själv betala skatt och egenavgifter för. För sitt arbete på förskolan får hon lön. Arbetsgivaren drar skatt och betalar arbetsgivaravgifter.

Påverka din skatt som enskild näringsidkare

Läs om vilka möjligheter du har att påverka din skatt som enskild näringsidkare. Eftersom konstnärers inkomster ofta är låga finns det inte så mycket möjlighet att påverka sin skatt. Därför innehåller den här handledningen i huvudsak sådant som är viktigt för just konstnärer.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se