Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skatt och deklaration / Skatter / F-skatt med villkor (FA-skatt)

F-skatt med villkor (FA-skatt)

Det är vanligt bland konstnärer att ha inkomster av både tjänst och näringsverksamhet. Därför är det ofta bra att ha F- skatt med villkor, tidigare så kallad FA-skatt. Det betyder att du kan ta emot ersättning (lön) med A-skatt samtidigt som du har inkomst från en enskild firma (ofta kallad kombinatör).

Vid F-skatt med villkor gör din arbetsgivare skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen medan du själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten.

Tillfälliga uppdrag kan beskattas på olika sätt

Om du bedriver konstnärlig verksamhet i ditt företag (måleriet, författarskapet eller liknande) så är det den som är själva näringsverksamheten. Tillfälliga uppdrag du får som har naturlig anknytning till denna verksamhet, till exempel föredrag eller information om den egna verksamheten, tar du också upp i näringsverksamheten.

Andra uppdrag, till exempel föredrag, läraruppdrag eller anställning i projekt som handlar om annat än din verksamhet, tar du vanligtvis upp som inkomst av tjänst – det vill säga som vanlig anställningsinkomst.

Du kan aldrig kräva av en uppdragsgivare att få själv betala inkomstskatt och socialavgifter. Uppdragsgivaren kan alltid kräva att du betraktas som anställd i uppdraget.

Kvitta underskott mot inkomst av tjänst

För konstnärer finns en möjlighet att göra avdrag för ett underskott i näringsverksamheten direkt mot samma års anställningsinkomster. Du får göra avdrag utan beloppsbegränsning men bara för det aktuella årets underskott, dvs. inte för inrullade underskott.

Avdrag får göras bara om du under den period som omfattar beskattningsåret och de tre föregående beskattningsåren har haft inte obetydliga intäkter av verksamheten. Vid bedömningen ska även intäkter som räknas till inkomstslaget tjänst beaktas.

Läs mer om allmänt avdrag för konstnärer på Skatteverket.

(Underskottet kan istället sparas/rullas till ett år då verksamheten har ett större överskott.  Rullning av underskott kan göras så länge näringsverksamheten finns kvar. På så sätt kan inkomsterna jämnas ut.)

Upphovsmannakonto

En annan fördelaktig regel är avsättning av överskott till Upphovsmannakonto. Du kan som fritt utövande konstnär sätta in en del av vinsten på ett speciellt bankkonto och slippa beskattning av den summan. Insättningen måste göras innan du lämnar in inkomstdeklarationen för det aktuella året, så du behöver inte göra insättningen redan under inkomståret.

Insättningen får stå kvar där till 31 december 5 år senare, sen måste den tas ut och då tas upp till beskattning. Det går också bra att ta ut en del varje år till beskattning.

Läs mer om upphovsmannakonto.

Du måste åberopa ditt godkännande för F-skatt skriftligen

Samma regler gäller alltså för den del i din näringsverksamhet som du åberopar F-skatt för, som för den som enbart har F-skatt. Men tänk på att du måste åberopa din F-skatt skriftligen för att den ska gälla. Det gör du enklast genom att lägga in ”Godkänd för F-skatt” eller ”Har godkännande för F-skatt” på dina fakturor.

Läs mer om reglerna i avsnittet om F-skatt.

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

Exempel F-skatt med villkor (FA-skatt):

Robert har egen verksamhet i enskild firma som skulptör och arbetar deltid i en mataffär. Hans inkomster som skulptör är ojämna och i regel låga. Roberts verksamhet visar ett underskott på 25 000 kronor. Hans anställning i snabbköpet ger en inkomst på 200 000 kronor.

Skulptören Robert har rätt att kvitta underskottet från sin enskilda firma mot inkomsten från mataffären. I praktiken innebär det att han då betalar skatt för en inkomst på 175 000 kronor istället för 200 000 kronor. 

Underskottet kan också sparas/rullas till ett år då verksamheten har ett större överskott.  Rullning av underskott kan göras så länge näringsverksamheten finns kvar. På så sätt kan inkomsterna jämnas ut.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se