Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Andra skulder

Om du känner att du börjar förlora kontrollen över din ekonomi har Konsumentverket användbara råd. Hjälp kan du också få hos din kommunala budget- och skuldrådgivare. Är du djupt skuldsatt kan du ha rätt till skuldsanering. Det ansöker du om hos kronofogden.

Betala eller ta kontakt i tid och förklara

Om du har fått en faktura eller en annan fordran som du vet är riktig korrekt är det alltid bäst att betala i tid om du har möjlighet. Annars riskerar fakturabeloppet eller fordran att öka med dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Om du inte kan betala i tid eller inte kan betala hela summan på en gång så måste du kontakta den du är skyldig pengar och komma överens om en betalningsplan.

Om du tycker att en faktura eller fordran är felaktig är det viktigt att du kontaktar avsändaren och förklarar varför så tidigt som möjligt och gärna skriftligt. Om du anser att du inte är skyldig att betala, bör du skriva och förklara varför du inte vill betala varje gång du krävs på betalning.

Har du fått en bluffaktura? Det vill säga en faktura på en vara eller tjänst som du inte beställt. Betala inte! Du ska bara betala för varor och tjänster du uttryckligen har beställt. Läs mer om hur du hanterat en bluffaktura på Hallå konsument.

Få fler råd på Hallå konsument om hur du hanterar dina skulder.

Obetalda skulder kan gå till inkasso och kronofogde

Om du inte har betalat en skuld kan den som har skickat fakturan eller kräver dig på pengar (borgenären) välja att själv driva in skulden eller ge ett inkassoföretag i uppdrag att driva in den. Borgenären eller inkassoföretaget skickar då ett kravbrev till dig där du uppmanas att betala skulden eller förklara varför du inte anser dig skyldig att betala. Om du trots kravbrevet inte betalar din skuld kan borgenären eller inkassoföretaget vända sig till Kronofogden för att få hjälp med att driva in pengarna.

En betalningsanmärkning ligger kvar även när du har betalat

En betalningsanmärkning är en anteckning om att någon inte har skött sina betalningar. Det får bara ske om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller annan myndighet, oftast Kronofogden. Enbart ett krav från ett inkassoföretag kan alltså inte leda till någon betalningsanmärkning.

Uppgifter om betalningsanmärkningar ska gallras senast tre år efter den dag då anmärkningen gjordes. Betalningsanmärkningen kan inte tas bort tidigare även om du betalar din skuld.

Tänk på att betalningsanmärkningar syns i en kreditupplysning vilket påverkar dina möjligheter att t.ex. teckna hyreskontrakt eller ta lån.

Om någon är skyldig dig pengar

Om någon är skyldig dig pengar kan du få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Det gör du genom att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Se mer information om skulder på Kronofogden.se, Konsumentverket.se och Datainspektionen.se.

 

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se