Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Återbetalning

Lån efter 30 juni 2001(annuitetslån)

I början av varje år får du ett årsbesked från CSN. I det står hur mycket du ska betala under året. Där står också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja att betala varje månad, en gång per kvartal eller en gång per år.

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bl.a. på hur stor skuld du har, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Räntan fastställs av regeringen varje år och den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren. Dessutom beräknas det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbeloppet) på ett uppräkningstal på högst två procent per år. Om räntan höjs eller sänks förändras också uppräkningstalet. Du måste dessutom alltid betala en expeditionsavgift. I regel ökar årsbeloppet år för år.

Läs mer om hur CSN räknar ut vad du ska betala. 

Lån mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 (studielån)

Du som har tagit lån mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 betalar tillbaka detta med ett årsbelopp som är fyra procent av din sammanlagda inkomst enligt senaste taxeringen. Du får reda på hur mycket du ska betala varje år i ett årsbesked från CSN. Där redovisas också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja mellan att betala varje månad, en gång per kvartal eller en gång per år.

Hur mycket du ska betala varje år (årsbeloppet) beror på din inkomst. Som inkomst räknas inte bara din lön utan även inkomst av kapital, näringsverksamhet liksom inkomster i utlandet. Varje år betalar du fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare.

Läs mer om hur CSN räknar ut vad du ska betala.

Lån före 1989 (studiemedel)

Du som tog studielån före 1989 betalar tillbaka detta genom årliga studiemedelsavgifter. Hur mycket du ska betala varje år får du reda på i årsbeskedet som kommer i början av året. Där redovisas också hur din skuld har förändrats under föregående år. Du kan välja att betala varje månad, en gång per kvartal eller en gång per år.

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror på hur stor skuld du har och hur länge du ska betala på ditt lån. Din årsavgift förändras i regel varje år. Det beror på att din skuld räknas om med ett regleringstal som fastställs i slutet av året utifrån konsumentprisindex. Det tillkommer en expeditionsavgift på årsavgiften. Hur länge du ska betala på ditt lån beror på din ålder.

Läs mer om hur CSN räknar ut vad du ska betala.

I Mina sidor får du veta mer om ditt lån och din skuld. Där kan du även ändra betalningssätt mellan plusgiro och bankgiro, få information om dina inbetalningar och beställa blanketter för återbetalning och nedsättning.

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se