Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Olika lån

Har du flera olika typer av studielån behöver du inte betala dem var för sig. Beroende på vilka typer av lån du har kan du lägga samman lånen till ett enda lån, samordna betalningen av lånen eller ansöka om ändrade lånevillkor och på så sätt betala lånen enligt de regler som gäller för lån tagna efter den 30 juni 2001.

Lägg samman flera lån till ett enda

Om du både har gamla och nya lån kan du lägga samman de olika lånen till ett enda lån. Lånen slås då ihop och en ny återbetalningstid och ett årsbelopp räknas fram enligt reglerna för annuitetslån (lån tagna efter den 30 juni 2001).

När du gör inbetalningar på ett sammanlagt lån kommer beloppen att räknas av enligt principen äldsta lånet först. Det innebär att CSN håller reda på de olika lånedelarna som ingick när de slogs samman till en total skuld.

Om du ansöker om nedsättning på ditt lån efter sammanläggningen så beräknas ditt årsbelopp utifrån hur stor skuld du hade på det gamla respektive det nya lånet. Ansöker du om nedsättning på grund av att din inkomst minskat kan årsbeloppet sättas ned till 5 procent av din beräknade inkomst under betalningsåret.

 Tänk på att ett beslut om sammanläggning är definitivt. Om du har valt att lägga samman dina lån, kan du alltså inte ändra dig. En sammanläggning kan också betyda att du får ett lägre belopp att betala per år men att du därmed får en längre  återbetalningstid.

Vill du lägga samman lånen är 30 november sista ansökningsdag, året innan du vill att sammanläggningen ska börja gälla.

Läs mer om att lägga samman flera lån.

Läs mer om nedsättning.

Samordna betalningen av lån

Om du har lån tagna under perioden 1989-2001 och lån före den 30 juni 2001 kan du samordna betalningen av lånen. Då betalar du fem procent av den inkomst du hade två år tidigare. Om du valt att samordna dina betalningar för 2015, betalar du alltså fem procent av den inkomst du hade 2013.

Du kan välja att ha samordnad betalning för ett år i taget eller med årlig förlängning. Väljer du att ha årlig förlängning måste du själv meddela CSN om du vill att samordningen ska upphöra. Vill du samordna betalningarna ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 15 april det år som årsavgiften och årsbeloppet gäller. Samma datum gäller om du vill ändra tillbaka till att betala lånen var för sig.

Lån tagna före 1989 (studiemedel) kan du överföra till studielån. Observera att överföringsreglerna bara gäller för denna typ av lån.

Du kan ansöka om nedsättning för det samordnade lånet enligt reglerna för studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001). Ansöker du om nedsättning på grund av att din inkomst minskat kan årsbeloppet sättas ned till 5 procent av din beräknade inkomst under betalningsåret.

Läs mer om att samordna betalningen.

Läs mer om att överföra lån.

Läs mer om nedsättning .

Ändra dina lånevillkor

Om du har studiemedel (lån tagna före 1989) eller studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001) kan du ansöka om ändrade lånevillkor. Det innebär att du för över dina studiemedel eller studielån till ett annuitetslån och att du därefter betalar enligt de regler som gäller för annuitetslånet.

Om du ansöker om nedsättning efter att du har fått ändrade lånevillkor kommer reglerna för annuitetslånet gälla.

Din ansökan ska ha kommit in till CSN senast den 30 november året innan du vill att de ändrade lånevillkoren ska börja gälla. Observera att en ansökan om ändrade lånevillkor är definitiv och har du flyttat över lånen kan du inte ändra dig.

Läs mer om att ändra lånevillkor.

Läs mer om nedsättning .

Uppgifter om ditt lån eller din skuld kan du få i Mina sidor. Där kan du även ändra betalningssätt mellan plusgiro och bankgiro eller få information om dina inbetalningar. Ansökningsblankett för samordning och för nedsättning kan du också beställa i Mina sidor eller via e-post.

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

Mer information

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se